Tjänster

Utveckling & förvaltning

Arbetet görs i enlighet med välbeprövade processer i ett team som består av världsledande Magentoutvecklare med bakgrund inom datateknik och systemvetenskap.

Utveckling & förvaltning

Process genom hela livscykeln

Leverera nya e-handelslösningar är det vi lever för och vi är säkra på att vi kan göra det bättre än någon annan. Vi har all kompetens för ett framgångsrikt implementationsprojekt med personer som är specialiserade på olika plattformar.

Oavsett om du ska sätta upp din första e-handel eller om du ska migrera till en ny plattform så ber vi dig att ta oss i beaktning för förstudien och låta oss ge dig ett förslag hur du sätter upp en hållbar e-handel utöver det vanliga.

För att framgångsrikt leverera en e-handelslösning så måste du såklart ha ett bra team med erfarenhet och relevant kompetens, men minst lika viktigt är en utvecklingsprocess och arbetsmodell. Vi har en väl beprövad process som sträcker sig från en första visionsworkshop till förvaltningen. Den kan användas enbart för att leverera projektet och gå parallellt med er egna utvecklingsprocess eller anpassas till er organisation för att användas även efter projektavslutet. Flera globala bolag har idag team och utvecklingsprocesser som baseras på vår.

Vårt uppdrag är att inte bara att framgångsrikt leverera ett projekt på tid och budget, utan att leverera en lösning med den lägsta totalkostnaden för hela livscykeln, där initiala projektkostnaden bara står för 10-20%. För att åstadkomma detta så måste vi leverera en solid plattform med högkvalitet, återanvända komponenter och standardförfaranden och bygga upp ett förvaltningsteam som kan fortsätta driva och supporta lösningen enligt samma principer.

Nyckelroller

Utvecklare

Vårt team består av seniors och juniors utvecklare, men alla med minst 3 års erfarenhet av e-handelsprojekt inom den aktuella plattformen. Våra utvecklare än inte bara certifierade, många utav dem har även arbetat för exempelvis Magento Inc och varit med och utvecklat själva produkten. Det gör att vi har en förståelse av plattformen som ingen annan leverantör kan erbjuda.

Projektledning

Våra senior projektledare och kravanalytiker har minst 10 års erfarenhet av e-handelsprojekt. Vilka utmaningar din butik och lösning än ställs för så har vi troligtvis erfarenhet att ha löst liknande problem förut. 

Testning (QA)

En av de största skillnaderna mellan en professionell leverantör från ett källarföretag är synen på test och kvalitet och hur det ska integreras i utvecklingsprocessen. Många utvecklare anser att test är onödig extrakostnad och vill reducera testning till ett minimum, vilket gör att de leverera initiala projekt till lägre kostnad. All erfarenhet och forskning visar att en väl etablerad testprocess ökar kvaliteten med 40% eller mer och kommer leda till en minskad kostnad över lösningens totala livscykel. Högre kvalitet och att gjort rätt från början leder också till att lösningen får en längre livstid. Vi har en testprocess av absolut högsta kvalitet, vilket är en förutsättning att nå våra mål.

Tjänster inom Utveckling & förvaltning

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO