Tjänster

Utveckling & förvaltning

Vårt arbete genomförs enligt välbeprövade processer i ett team bestående av världsledande Magentoutvecklare med bakgrund inom datateknik och systemvetenskap.

Utveckling & förvaltning

Genom hela livscykeln

Vi brinner för att leverera e-handelslösningar av högsta kvalitet och är övertygade om att vi kan göra det bättre än någon annan. Med en mångsidig kompetens och specialister inom diverse plattformar har vi det som krävs för framgångsrika implementationsprojekt.

Oavsett om du står inför uppstarten av din första e-handel eller planerar att migrera till en ny plattform, uppmanar vi dig att överväga oss för din förstudie. Låt oss presentera ett hållbart e-handelskoncept som sticker ut från mängden.

För att framgångsrikt leverera en e-handelslösning krävs inte bara ett kompetent team med relevant erfarenhet, utan också en väldefinierad utvecklingsprocess och arbetsmodell. Vår beprövade process sträcker sig från inledande visionsworkshop till förvaltning, och kan antingen användas självständigt för att slutföra projektet eller integreras parallellt med er befintliga utvecklingsprocess. Flera globala företag har idag implementerat team och utvecklingsprocesser baserade på vårt tillvägagångssätt.

Vårt uppdrag sträcker sig bortom att enbart framgångsrikt leverera projektet inom budget och tidsram. Vi strävar efter att erbjuda en lösning med den lägsta totala kostnaden över hela livscykeln, där de initiala projektkostnaderna endast utgör 10-20%. För att uppnå detta mål fokuserar vi på att leverera en solid plattform med hög kvalitet, återanvändbara komponenter och standardiserade procedurer. Vi bygger också upp ett förvaltningsteam som kan fortsätta driva och stödja lösningen med samma principer även efter projektavslutet.

Nyckelroller

New Amsterdam utgörs av en mångsidig expertis, från skickliga utvecklare till dedikerade testare. Nedan finns en närmre beskrivning av de centrala nyckelrollerna inom vårt företag.

Utveckling

Många av våra utvecklare har mer än 15 års erfarenhet av Magento/Adobe commerce och tillhör några av världens bästa utvecklare inom sin genre. Ett flertal har dessutom tidigare varit anställda på Magento och varit med och utvecklat lösningen. Vi känner oss trygga med att säga att ingen nordisk byrå är lika specialiserade på Magento som vi, med samma långa erfarenhet och vår unika förståelse för plattformen och hur den ska användas. Alla våra utvecklare som arbetar i kundprojekt har certifieringar inom Magento/Adobe.

Projektledning

Våra seniora projektledare och kravanalytiker har i genomsnitt över 10 års erfarenhet av att leda e-handelsprojekt. Oavsett vilka utmaningar du står inför har vi troligtvis löst liknande problematik tidigare. Vi kombinerar långvarig branschkunskap med gedigen erfarenhet för att säkerställa ett framgångsrikt projektgenomförande.

Testning (QA)

En av de mest betydande skillnaderna mellan en professionell IT-partner och många webbyråer är förståelsen och processerna för test och kvalitet. Vissa betraktar testning som en onödig extrakostnad och vill reducera testningsinsatserna till ett minimum för att leverera initiala projekt till lägsta möjliga kostnad. Trots detta visar all erfarenhet och systemvetenskap på att en väletablerad testprocess kan öka kvaliteten med 40% eller mer, vilket i sin tur leder till avsevärt minskade kostnader över lösningens totala livscykel. En högre kvalitet och en korrekt utförd process redan från start resulterar även i en längre livslängd för lösningen. Vi har en testprocess av absolut högsta kvalitet, vilket är avgörande för att uppnå våra övergripande mål. De Magentoinstallationer och projekt vi har genomfört från start har alltid i varje stund varit möjliga att uppgradera och mycket kostnadseffektiva att förvalta. Det är något som skiljer oss från många andra som istället levererar en produkt som inte följer uppsatta kvalitetsmål och där en uppgraderingen i praktiken blir omöjlig eller mycket kostsam.

Design

Vi integrerar designprocessen genomgående i varje skede av ett e-handelsprojekt, från konceptualisering till slutlig implementering. Genom att göra detta ser vi till att varje aspekt av designen är förankrad i projektets övergripande mål och affärsstrategier. Vårt mål är att överträffa förväntningarna och skapa inte bara snygga visuella element utan även lösningar som är funktionellt robusta och skräddarsydda för att möta och överträffa användarens förväntningar. Med omfattande erfarenhet inom webbdesign är vårt designteam dedikerat till att skapa meningsfulla och engagerande användarupplevelser.

Tjänster inom Utveckling & förvaltning

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO