Tjänster

Design & innehåll

Innehåll är nyckeln till framgång. Därför hjälper vi dig att via e-handeln berätta din historia och skapa en design optimerad för verksamhet som både är grafiskt tilltalande och effektiv.

Design & innehåll

Responsiv upplevelse

Design och innehåll är viktiga delar i att skapa en upplevelse för kunden och är efter erbjudandet det viktigaste för en framgångsrik e-handel. En tydlig struktur möjliggör för kunden att kunna upptäcka fler och relevanta produkter och en tydlig grafisk design gör att kunden känner trygghet och kan identifiera sig med varumärket.

En responsive design är idag en självklarhet då många webbutiker har såväl fler besök som  genererad omsättning från mobila enheter än desktop. Vi optimerar alltid våra webbutiker för mobil, läsplatta och desktop och rekommenderar ”mobile first”-konceptet, att ta fram designen för mobilen först och därefter övriga enheter.

Designanpassningar efter tema

New Amsterdam arbetar enligt ett koncept vi kallar agil design, eller pragmatisk design, vilket innebär att vi inte tar fram färdiga designskisser över webbutiken innan vi påbörjar utveckling. Vi utgår från ett färdigt tema som redan har ett bra flöde för den typ av produkter som säljs i butiken. Därefter gör vi kontinuerliga anpassningar för att motsvara kundens grafiska profil och önskemål. Detta arbetssätt garanterar också att varken mer design eller utveckling krävs än vad som är nödvändigt och ger maximal affärsnytta och kan helt anpassas till kundens budget.

Design anpassad för e-handel

Många designbyråer har sin bakgrund i print och saknar ofta förståelse för hur design och funktionalitet på bästa sätt ska integreras, t.ex. i syfte att öka försäljning och öka konverteringen. Denna optimering sker genom ett löpande arbete i produktion där olika design och flöden testas mot varandra, sk A/B testning. Därför måste designen vara levande och snabbt och enkelt kunna anpassas kontinuerligt och får inte bli statistik, vilket tenderar bli fallet då omfattande arbete läggs på att ta fram skisser i en första fas.

Med vårt arbetssätt utgår vi alltid ifrån köpprocessen och kundupplevelsen där vi använder all vår erfarenhet för att på bästa sätt presentera och sälja olika typer av produkter och anpassa till målgruppen. Vissa produkter såsom elektronik kan kräva mycket information, specifikationer och produktjämförelser, mode kan fokus ligga på stora bilder och tydlig varulagerstatus för den aktuella färgen och storleken medan matvaror kräver att kunden snabbt och enkelt ska kunna hitta och lägga många olika varor i korgen. Med detta som grund applicerar vi grafisk profil, innehåll och interaktion för att ge en totalupplevelse.

Guide för komplexa produkter

Vissa produkter är avancerade och kräver omfattande konfiguration och förståelse vilket gör att de kan vara svåra att anpassa för e-handel. Vi har erfarenhet av att skapa interaktiva guider för att kunna ge kunden den information den behöver som annars tillhandahålls av butikspersonal eller support. Admin kan på egen hand sätta upp konfigurationer och skriva förklarande texter i varje steg, där produkter och val successivt läggs till. Magento 2 har även stöd för att under processen kunna kontakta kundtjänst, via telefon eller chat, som kan hjälpa till att färdigställa köpet och svara på ytterligare frågor. Detta gör att även komplexa produkter kan säljas via e-handel med en betydligt högre konverteringsgrad än tidigare.

Tjänster inom Design & innehåll

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO