Plattform & integration

New Amsterdam är en plattformsoberoende leverantör vars primära uppdrag är att tillsammans med våra kunder bygga upp en optimal totallösning. Vi har arbetat med  och har kunskap inom ett stort antal plattformar för att kunna ge dig vägledning inför dina viktiga beslut. För att kunna välja plattform tittar vi på ett antal nyckelattribut och hur dessa relaterar varje e-handlares verksamhet, förutsättningar och strategi. Inom varje kategori ser vi en till två ledande lösningar som passar de flesta nya kunder på den nordiska marknaden, t.ex. avseende marknadsandel, tillgång till kompetens, lokal funktionalitet, etc.

I rollen som teknisk partner har vi specialiserat oss på nyckelplattformar inom varje kategori. Eftersom de har en högre marknadsandel och det finns den större efterfrågan arbetar vi med dessa plattformar i mycket högre utsträckning och vi anser oss därmed vara ledande inom dessa och kunna erbjuda absolut högsta expertkompetens.

Vår primära plattform är Magento, där vi anser oss vara ledande i Norden. Vi har arbetat med Magento i 6 år och levererat några av världens största såväl som komplexa lösningar, i kombination med enklare e-handelsbutiker där vi utnyttjar plattformens standardfunktionalitet maximalt för en snabb och kostnadseffektiv leverans. Våra utvecklare har alla mångårig erfarenhet av Magento och många har även tidigare arbetat för Magento och varit med och tagit fram lösningen från grunden. Våra arkitekter arbetar även nära Magentos egna arkitekter för att alltid hitta bästa lösningen på komplicerade problem.

Vi fokuserar även på att hålla en hög kompetens inom Woo commerce, Demandware och SAP Hybris.

Övriga plattformar arbetar vi med tillsammans med våra partners för att göra enskilda insatser, såsom att ta införa nya betalningslösningar eller ny kassa, kombinera butik med e-handel (”riktig omnikanal”), göra affärssystemintegrationer, förbättra SEO eller prestanda eller att ta fram en bättre utvecklingsprocess.

NewAmsterdam AB 2022 ©