Expertområden

PIM - Product information management

PIM, eller product information management, handlar om att säkerställa fullständig kontroll över produktdatan för att effektivt kunna distribuera och hantera den i olika kanaler.

PIM

Effektiv produkthantering med PIM

Produkter och dess tillhörande information utgör kärnan i varje e-handel, och i någon form är det nödvändigt med ett Product Information Management (PIM)-system för att administrera dessa. Många e-handelsplattformar, inklusive Magento, har inbyggd PIM-funktionalitet som ofta är tillräcklig för de flesta företag. Trots det finns det situationer där ett separat och dedikerat PIM-system blir nödvändigt för att effektivt hantera produktdatan.

Med PIM kan du:

 • Öka kvaliteten på din produktdata,
 • Minska tiden du lägger ner på administration,
 • Öka flexibiliteten genom t.ex. bulkändringar och,
 • Öka överskådligheten. 

Vi har observerat att en del företag investerar i ett PIM utan att ha en klar motivering, och där den inbyggda funktionaliteten i det befintliga plattform skulle vara tillräcklig. Andra väljer ett PIM för att integrera olika kanaler eller för att kompensera för brister i deras befintliga affärssystem.

För vissa företag är det dock helt befogat att implementera ett separat PIM-system. Det kan vara motiverat när produktinformation behöver hanteras på flera olika språk, produkter har omfattande attribut, det finns en stor mängd produkter att hantera, eller när flera olika personer är involverade i hanteringen av informationen och en skräddarsydd publicerings- och redigeringsprocess är nödvändig.

Varför PIM-system?

PIM-system är nödvändiga för att stödja företag i hanteringen, organisationen och distributionen av produktinformation på ett strukturerat och effektivt sätt. Utan ett PIM-system blir det utmanande att hålla reda på alla detaljer kring produkterna och att uppdatera och synkronisera dessa detaljer över de olika kanaler där företaget säljer sina produkter. PIM-system automatiserar och optimerar även olika processer relaterade till produktinformation, som prisuppdateringar och skapande av kataloger och annonser.

En annan viktig aspekt är att PIM-system kan öka företagets produktivitet genom att minimera manuellt arbete och öppna upp möjligheter att sälja produkter på fler kanaler. Dessutom ger PIM-system företaget bättre kontroll över produktinformationen och underlättar för strukturerade uppdateringar och ändringar.

Inför PIM utan krångel och kostnad

Att integrera ett PIM med ett affärssystem eller e-handelssystem ska inte vara komplicerat, utan är idag en standardiserad och väldokumenterad process. Att alla företag har sina unika produkter, kategorisering och datamodeller är något som hanteras av PIM:et och ska rätt utfört inte påverka integrationen eller installationen.

Vi kan i många fall genomföra en fullskalig implementation på 50-100 timmar, även för större företag och organisationer, vilket inkluderar:

 • Definiera en optimal datamodell,
 • Import och omstrukturering av befintlig data,
 • Integration med ehandelssystem.

Med vår erfarenhet kan vi genomföra implementationen utan risk och bistå dig i beslutet om användningen av ett PIM är nödvändigt.

Är PIM rätt för dig?

Om två eller fler av följande punkter stämmer in på dig, rekommenderar vi att du överväger att använda en separat PIM-lösning.

Om du:

 • Har 1000+ produkter,
 • Har produktinformation på fler än 1 språk,
 • Har flera kanaler som behöver anpassad data,
 • Tillverkar egna produkter och behöver dela med dig av data till återförsäljare,
 • Återförsäljer produkter och får produktinformation från ett flertal olika källor.

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO