Expertområden

PIM - Product information management

PIM, eller product information management handlar om att ha stenkoll på produktdatan för att enkelt kunna distrubera och arbeta med i olika kanaler.

PIM

Implementera PIM utan risk

Produkterna och informationen kring dessa är centralt för en e-handel och i någon form behövs det ett PIM för att administrera detta.

De flesta e-handelslösningar, såsom Magento, har viss PIM-funktionalitet som är tillräcklig för de flesta, men för vissa företag så behövs ett separat PIM för att göra arbetet hanterbart.

Ett PIM-system bidrar till att information kan delas både internt och externt. 

Vi har sett många företag som har ett PIM men av fel anledning, där de lika gärna skulle kunnat klara sig med standardfunktionalitet. Vissa använder också ett PIM för att koppla ihop alla kanaler eller för att kompensera för ett föråldrat affärssystem.

För en hel del företag är det däremot befogat att ha ett separat PIM-system, t.ex. då produktinformation finns på flera olika språk, produkter har många attribut, det finns ett mycket stort antal produkter eller att det är många olika personer som arbetar med informationen och det behövs en anpassad publicering och editeringsprocess.

Varför PIM-system?

PIM-system behövs för att hjälpa företag att hantera, organisera och distribuera produktinformation på ett strukturerat och effektivt sätt. Utan ett PIM-system kan det vara svårt att hålla reda på alla produktdetaljer och att uppdatera och synkronisera dessa detaljer på alla olika kanaler där företaget säljer sina produkter. PIM-system kan också hjälpa företag att automatisera och optimera olika processer relaterade till produktinformation, såsom att uppdatera priser eller att skapa kataloger och annonser.

En annan anledning till varför PIM-system kan vara användbara är att de kan hjälpa företag att öka sin produktivitet genom att minimera manuellt arbete och öka sina möjligheter att sälja sina produkter på fler kanaler. Dessutom kan PIM-system ge företaget bättre kontroll över sin produktinformation och göra det enklare att uppdatera och ändra detta på ett strukturerat sätt.

Magento + Akeneo

Att koppla ett PIM till ett affärssystem eller e-handelssystem är i regel okomplicerat. Vi ser ändå det som en god regel att välja ett PIM och e-handelssystem som har ett etablerat samarbete. För kunder som Magento rekommenderas ofta Akeneo som har en lång historia tillsammans och väl beprövad med många gemensamma kunder.

Att implementera ett PIM har vi ofta sett är en stor risk i ett IT-projekt som kan driva stora kostnader. Vi har erfarenheten att kunna göra det utan risk och kan även hjälpa dig med beslutet att välja PIM eller om ett PIM ska användas. Läs mer om PIM och Akeneo här.

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO