Utveckling & förvaltning

Plattformsmigrering

Med förändrade krav, ökad verksamhet eller teknologiska framsteg kan ett plattformsbyte bli nödvändigt. Många projekt hos oss innefattar migrering från en befintlig plattform till en ny, där framgång kräver erfarenhet och en väl fungerande strategi.

Plattformsmigrering

Att byta plattform

Att verka inom IT-branschen innebär att ständigt hålla sina plattformar och tjänster aktuella och anpassade till de senaste kraven och teknologiska framstegen.

I många av våra projekt står vi inför utmaningen att migrera från en befintlig plattform till en annan. Denna typ av systembyte kräver djup erfarenhet och en genomtänkt strategi. Vår framgångsnyckel ligger i att fokusera på beprövade metoder och att etablera en detaljerad plan för migreringen. Det är avgörande att noggrant förbereda och konvertera data och att genomföra omfattande tester. Genom denna strategi kan vi minimera risken för avbrott och optimera prestandan på den nya plattformen. Målet är att på detta sätt inte bara möta dagens krav utan även positionera oss för att hantera framtida utvecklingar inom IT-landskapet med framgång.

När behövs en plattformsmigrering?

Om din befintliga lösning begränsas av funktionalitetskrav eller saknar viktiga funktioner för tillväxt, är det dags att överväga en övergång till en mer avancerad plattform. Affärsutveckling leder ofta till förändrade digitala behov, och om din nuvarande plattform inte kan skalas för att hantera ökad användarvolym, data eller nya affärsprocesser, blir det kritiskt att migrera till en lösning som kan stödja dessa förändringar.

Nyckeln till en lyckad migrering

Vägen till en smidig plattformsmigrering inkluderar flera avgörande steg. Genom att noggrant navigera genom dessa steg kan organisationer minimera risken, optimera prestanda och säkerställa en smidig övergång till den nya plattformen. 

 

Påverkade områden

Inom varje område uppstår olika utmaningar och möjligheter. Som kund utgör du en central del av ett lyckat migreringsprojekt och bidrar ofta med fler aktiviteter och arbetsinsatser internt än vad vi som partner gör. Här illustreras några exempel:

Utbildning

En systemförändring påverkar många interna medarbetare, och det är avgörande att arbeta med acceptans. Ett nytt system innebär alltid förändringar, där förhoppningsvis mycket blir bättre, men vissa aspekter kommer alltid att upplevas som sämre. Bristande utbildning kan leda till att projektet betraktas som misslyckat eller att den nya lösningen inte används fullt ut.

Datamodell

Företag har sällan fullständig kontroll över sin data. Vid en migrering kan det vara en utmaning att säkerställa att den befintliga datamodellen överensstämmer med och kan integreras smidigt i den nya plattformen. Det innebär att alla dataattribut, strukturer och relationer måste granskas och, vid behov, anpassas för den nya plattformens krav och struktur. Dessutom kan det vara en utmaning att hantera eventuella förändringar eller tillskott av dataattribut som krävs av den nya plattformen.

Systemarkitektur

Alla lösningar kräver olika integrationer. När ett nytt system ersätter ett annat kan vissa komponenter bli överflödiga eller tekniskt olämpliga för den nya arkitekturen. Det är viktigt att granska alla integrationer och avgöra om de ska överföras till den nya lösningen eller fasas ut vid plattformsbytet. En noggrann bedömning och strategisk planering av integrationerna är avgörande för att säkerställa att den nya plattformen kan fungera sömlöst och stödja företagets behov.

Kravlista

"Det ska fungera som det gjorde förut" är en vanlig kravställning vid en migrering, men det kan vara en formel för misslyckande. Kunden kanske inte har tid eller möjlighet att tydligt definiera kraven och förväntningarna på det nya systemet. Genom att investera de extra timmar som krävs för att utarbeta en tydlig kravspecifikation kan riskerna minskas. En väldefinierad kravspecifikation skapar tydlighet och minimerar tolkningsutrymmet, vilket i sin tur främjar en smidig och framgångsrik migrering.

Vi stöttar dig för att säkerställa en framgångsrik migrering, genom att identifiera och adressera krav samt belysa potentiella utmaningar. Detta ger dig som kund de verktyg och insikter som behövs för att framgångsrikt hantera migreringsprocessen. Utöver det erbjuder vi även hjälp med intern utbildning som skapar de rätta förutsättningarna för att säkerställa en lyckad migrering.

Andra tjänster inom Utveckling & förvaltning

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO