Utveckling & förvaltning

Plattformsmigrering

En stor del av våra projekt innebär att migrera från en befintlig plattform till en ny plattform. För att en sådan migrering ska bli lyckad krävs erfarenhet och en väl fungerande strategi.

Plattformsmigrering

Hur lyckas man ersätta ett system med ett annat?

Att arbeta med IT innebär att hålla sin plattform och tjänster uppdaterad. I takt med förändrade krav, utökad verksamhet eller teknologiska framsteg så behövs ibland plattformen bytas, livslängden på en e-handelslösning har för många varit ca 5 år då det skett och fortfarande sker stora förändringar.

Några nyckelområden för en lyckad migrering är:

  • Utbildning i de nya systemen för alla slutanvändare
  • Beskriven datamodell (ordrar, kunder, produkter, attribut, etc)
  • Systemarktitektur över samtliga integrationer
  • Kravlista på nya lösningen
  • En ”switch-over” planering

Alla områden

Inom alla områden finns det olika utmaningar och alternativ. Du som kund är en mycket viktig del i att det blir ett lyckad migreringsprojekt och har ofta fler aktiviteter och arbetsinsats internt än vi som partner. Nedan följer några exempel:

Utbildning

Det kan vara många personer internt som berörs av systemförändringen och det är viktigt att arbeta med acceptans. Ett nytt system innebär alltid förändringar, där mycket förhoppningsvis blir bättre men några saker kommer alltid upplevas som sämre. Brist på utbildning innebär ofta att projektet anses som misslyckats eller att lösningen aldrig används fullt ut.

Datamodell

Många företag har sällan full kontroll över sin data då det kan vara ett omfattande arbete samt att det är något som ständigt förändras. Det kan ofta bli en utmaning vid en migrering, t.ex. att produktattribut inte är definierade, att produktbilder ska göras om vid plattformsbytet då den sker tillsammans med en ny design, etc.

Systemarkitektur

Alla lösningar behöver ett antal integrationer. Då ett nytt system ersätter ett annat, kan vissa komponenter bli överflödiga och andra passar av tekniska skäl inte in i den nya arkitekturen. Det är en viktig insikt att se över samtliga integrationer och hantera om de ska följa med in i den nya lösningen eller fasas ut i samband med ett plattformsbyte

Kravlista

”Det ska fungera som det gjorde förut” är en vanlig kravställning vid en migrering, vilket ofta är ett recept för misslyckande. Det innebär att kunden inte har tid eller möjlighet att definiera kravställningen och vad man förväntar sig av det nya systemet. Då alla lösningar är olika så vet man med säkerhet att det inte kommer fungera exakt som tidigare, utan på andra sätt. Saker som man tagit för givna kanske inte längre kommer finnas med, samtidigt som mycket ny annan funktionalitet tillkommer. Att lägga de extra timmarna som krävs att ta fram en kravspecifikation kommer kraftigt reducera risken och vara värdefull i alla fortsatt utveckling under lösningens livscykel.

Vi hjälper dig att lyckas med migreringen, där vi ställer krav och belyser utmaningar så att du som kund kan hantera dem. Vi hjälper dig även med intern utbildning och att få rätt förutsättningar för ett lyckad migrering.

Andra tjänster inom Utveckling & förvaltning

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO