Tjänster

Tillväxt & expansion

För att vidareutvecklas och växa hjälper vi din verksamhet att nå ut till nya marknader, kundgrupper, hitta samarbeten och nya försäljningskanaler.

Tillväxt & expansion

Marknad världen över

New Amsterdam är experter på att definiera och leverera globala e-handelslösningar med alla dess olika aspekter. En av dagens stora utmaningar för e-handel är att kombinera det globala och lokala perspektivet

Många e-handlare verkar idag på en global marknad, oavsett om det är leverans till hela världen eller några utvalda länder. Det här är en utmaning för många e-handelsplattformar, som hävdar att de stödjer en globalaffärsmodell men i verkligheten är det inte sant. En e-handlare ska ha möjlighet att lägga till nya marknader med minimala ansträngningar eller att ändra sin affärs- och försäljningsstrategi.

Förenklat kan man dela in global e-handel i två huvudkategorier, att verka från ett land och skeppa till hela världen (global leverans), eller att ha anpassade butiker för varje land (global handel). Båda har sina utmaningar och i vissa fall kan de dessutom kombineras.

Global leverans

Om du vill erbjuda dina produkter till hela världen, så måste du ta med i beräkningen aspekter såsom valutakonvertering, administration av leverantörer och lokaliserade leveransalternativ, levaranskostnader, följa en order, momsregler, beräknad leveranstid och ERP/CRM-integration. T.ex. lagstiftning hur och när moms ska läggas på kan anses vara komplex och har vanligtvis inte fullt stöd i de flesta e-handelslösningar.

Nätverk av varulager

Det är mycket möjligt att du har ett nätverk av logistikhubbar eller varulager, antingen flera inom samma land eller i flera olika länder. Utöver dessa varulager kan det också finnas fysiska affärer som får produkterna från de centrala varulagerna. Samtliga har de sitt eget varulager som måste hanteras och visas korrekt för kunden, såväl som vilka varulager som ska vara valbara för varje kund, samt administration om kunden ska få välja själv eller inte. Allt detta blir extra intressant när varan är slut i det primära varulagret.

Lokalanpassade butiker

Den för många optimala lösningen är att ha en butik för varje land för maximal flexibilitet och kontroll. Det här kan verka som ett tidsödande åtagande, men korrekt uppsatt så behöver det inte vara det och i dess enklaste form kräver det ingen extra tid alls att underhålla. Det här er dig möjligheten att utforma lokala butiker med olika produkter, texter och information, språk, priser, valutor, betalnings och leveransmetoder, olika avtalsvillkor. Det gör också större frihet till anpassade kampanjer och personaliserade erbjudanden. Det är även möjligt att kombinera möjligheterna, att ha lokalanpassade butiker för vissa länder men ha en butik för alla övriga länder där det inte anses nödvändigt. En sådan butik skulle då följa konceptet för global leverans.

Dessa frågeställningar och områden är ingenting som är nytt för oss, vi kan presentera olika upplägg för dig och vad det skulle innebära i kostnad såväl för projektet som förvaltningen med för och nackdelar. Med detta som grund kan vi även tillsammans hitta vad som är unikt för dig och göra något som är bättre än alla andra.

Tjänster inom Tillväxt & expansion

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO