Tjänster

Produktinformation

Varje produkt en butik erbjuder innehåller mängder med data. Mått av olika slag, färg, form och material är några exempel på vanliga attribut.

Produktinformation

Hantera produktinformation

De flesta e-handelslösningar, Magento inkluderat, innehåller viss funktionalitet för att hantera PIM, eller produktinformation. Denna funktionalitet räcker till för de flesta, men för vissa företag behövs ett separat PIM-system för att göra arbetet hanterbart. PIM-system används ofta av företag som har många produkter och som behöver hantera stora mängder av information om dessa produkter, inklusive bilder, beskrivningar, priser, tillgänglighet och andra detaljer. PIM-system kan också användas för att automatisera flöden och processer relaterade till produktinformation, såsom att uppdatera produktpriser eller att skapa kataloger och annonser.

Datamodeller

Alla som säljer produkter eller tjänster behöver beskriva dessa och på olika sätt presentera produktkatalogen, till exempel i en webbutik eller andra kanaler. En enstaka produkt innebär fortfarande mycket information och beskrivningar som ska finnas tillgänglig. Därför bygger vi upp datamodeller för att förvara och förvalta all data relaterad till produkterna. Modellerna som byggs upp är baserade på produkternas olika attribut och grupperingar.

Hur vi arbetar

Vi hjälper kunden att hantera sin data genom att bygga datamodeller med rätt attribut, i rätt nivå. Allt för att så lätt som möjligt kunna nyttja Magento till fullo. Vårt fokus ligger på att bygga en så logisk struktur som möjligt, så att du som kund enkelt kan arbeta vidare i ditt system när grundstenarna är satta och systemet är kopplat till önskade kanaler.

Tjänster inom Produktinformation

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO