Utveckling & förvaltning

Testning

Att ha en fungerande teststrategi och att regelbundet testa sin lösning är en förutsättning för kvalitet.

Testning

Hur arbetar du med test idag?

De flesta etablerade IT-bolag har idag en testprocess som är full integrerad i systemutvecklingsprocessen och projektmodeller och där test, krav och systemuteckling sker tillsammans och arbetar enligt modeller såsom testdriven utveckling. Det rekommenderas att spendera mer pengar på test än utveckling.

Vi erbjuder våra kunder att anpassa testprocessen utefter sina behov. En e-handelslösning såsom Magento har idag mycket standardfunktionalitet som redan är väl testad. Det innebär att det är möjligt att minska andelen test och ändå ha en acceptabel kvalitetsnivå.

Teststrategin anpassas också efter kundens behov och verksamhet där vi analyserar vad som ger mest nytta för pengarna. En butik med låg omsättning påverkas inte ekonomiskt lika mycket av ett problem som uppstår i produktion, medan en större webbutik kan förlora miljoner kronor i timmen på eventuella problem. Desto större påverkan eventuella problem får, desto mer budget bör spenderas på att minimera risken och öka kvaliteten.

Övergripande delar vi in testerna i 5 områden:

  • Systemtest
  • Integrationstest
  • Acceptanstest
  • Smoketest
  • Testautomatisering

Anpassning

Vi ger våra kunder möjlighet att anpassa testerna efter behov och budget och även hur arbetet ska fördelas mellan oss, där kunden kan välja att ta ett större ansvar för vissa områden.

Inom webutveckling och bland IT-byråer har kunskapen om testning generellt varit låg, medan den är hög inom de flesta större IT-bolag. Vår erfarenhet efter att ha arbetat med de flesta av de största bolagen i Sverige inom Telecom, Bank och Finans, Retail och större myndigheter gör att vi har en mycket hög kunskap om test vilket gör att vi kan utveckla lösningar med mycket höga krav på kvalitet.

Andra tjänster inom Utveckling & förvaltning

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO