Support

Vi finns alltid med dig

Att vara verksam inom ehandel är komplext och kräver en dedikerad partner som bollblank och stöd. Vi erbjuder support inom flera olika områden.

För många ehandlare är det affärskritiskt att butiken fungerar och vi erbjuder 24/7 support, dygnet runt, för att hjälpa till med problem och felsöka. Det kan vara att miljön och servrar går ner, licenser som går ut eller att något hänt med konfiguration eller tredjepartstjänster som måste åtgärdas för att butiken ska fungera som den ska igen.

Vår support består av certifierade magentoutvecklare som har erfarenhet av din lösning och snabbt och enkelt finns på plats för att kunna åtgärda de problem som uppstår.

Som experter på Magento ger vi dig support kring Magento som produkt. Som certifierad partner följer vi utvecklingen på plattformen och vet vad som kommer framöver vilket vi förmedlar till dig som kund. Vi kan ge förslag på ny funktionalitet eller vilken modul eller lösning som passar bäst för att du ska kunna åstadkomma det du vill. Vi ser till att den lösning är uppdaterad och följer best practices.

Många ehandlare har fokus på sin kärnverksamhet och produkter och har inte möjlighet att administrativt hantera ehandeln. Vi kan i rollen som administratör arbeta med produkter, priser och konfiguration så att den webbutik hålls uppdaterad och hantera kampanjer, importer, följa upp orderstatistik, etc.

NewAmsterdam AB 2022 ©