Tjänster

Analys

Att välja e-handelsplattform är ett stort och viktig val som delvis avgör företagets fortsatta framgång. Vi hjälper dig analysera och reda ut alternativen för att hitta rätt

Analys

Viktigaste fasen

Analysfasen är kanske den viktigaste fasen i ett digitalt projekt och de val som görs här kommer styra verksamheten under många år framöver. Ett bra val låter företag att växa och utvecklas, medan felaktiga val ofta ger höga kostnader och att företaget inte längre kan vara konkurrenskraftigt. För e-handelslösningar är skillnaderna mellan olika plattformar väldigt stora. Under en livscykel kan två motsvarande lösningar skilja 10 gånger kostnaden om de baseras på en plattform jämfört med en annan.

New Amsterdams erfarenhet

Med en felaktig lösningsarkitektur krävs ofta många integrationer mellan system som är redundanta, det finns exempel på företag som har kundinformation i ett tiotal olika system istället för att reducera detta till ett system. Detta blir mycket kostsamt och ger en långsam förändringstakt med hög risk vid förändringar. New Amsterdam har kunskap om och arbetat med mer än 15 olika ledande plattformar och kan hjälpa er med den första analysen. Vi garanterar att detta arbete kommer bli er bästa investering och kan spara många miljoner kr i framtida kostnader.

För globala bolag blir kostnadsbesparingarna ännu större då lösningen har många olika butiker eller varumärken, t.ex. i flera länder. New Amsterdam är specialister på det vi kallar ”global core”-lösningar, d.v.s. att använda sig av en bas med all gemensam funktionalitet och sedan endast hantera de lokala skillnaderna. Med vårt arbete har vi för flera större bolag reducerat IT-organisationen med mer än 50%. En sådan lösning ger dessutom fördelar som förenklad testning, snabbare utrullning till flera länder och mindre intern kommunikation och koordinering.

Tjänster inom Analys

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO