Utveckling & förvaltning

Förvaltning

Förvaltning utgör en av de mest betydelsefulla faserna i en digital lösning. Trots att fokus oftast riktas mot utvecklingsprojektet, står denna fas vanligtvis endast för 10% av den totala livscykelkostnaden för en lösning.

Förvaltning

Från projekt till förvaltning

I utvecklingsprojekt är det vanligt med initialt fokus på tidplan och budget, vilket kan leda till att genvägar, kompromisser och felaktiga val görs. Dessa utmaningar måste sedan hanteras under förvaltningen.

Vi på New Amsterdam har alltid förvaltning och livscykelkostnad i fokus och strävar aktivt efter att undvika dessa kompromisser redan under projektfasen. Istället för att behandla förvaltningen som ett separat skede efter projektet har vi anpassat vår projektmodell efter vår förvaltningsprocess. Det innebär att både vi och kunden snabbare kan etablera ett effektivt arbetssätt och minska övergången från projekt till förvaltning. Vi bryter ner allt arbete i faser, och i förvaltningen fokuserar vi på optimering och förbättringar baserat på data och insikter.

Värdet av systemförvaltning

  • Kontinuitet och Tillgänglighet: En av de främsta anledningarna till att ägna sig åt systemförvaltning är att säkerställa kontinuitet och tillgänglighet för de digitala lösningarna. Det innebär att systemet hålls i drift utan onödiga avbrott, vilket är avgörande för affärsverksamhetens stabilitet och användarnas tillfredsställelse.
  • Optimering och Förbättring: Systemförvaltning möjliggör en kontinuerlig process av optimering och förbättring. Genom att analysera systemets prestanda och användarrespons över tid kan man identifiera områden för förbättring och effektivisering. Detta säkerställer att systemet inte bara upprätthåller sin funktionalitet utan även utvecklas för att möta föränderliga krav och teknologiska framsteg.
  • Säkerhet och Riskhantering: En central aspekt av systemförvaltning är att hantera säkerhetsfrågor och minimera risker. Genom att regelbundet genomföra säkerhetskontroller, uppdateringar och följa bästa praxis för informationssäkerhet kan man skydda systemet mot potentiella hot och sårbarheter. Detta är särskilt viktigt med tanke på den ökande komplexiteten och mångfalden av digitala hot.

Riktlinjer för framgångsrik förvaltning

För oss är kontinuerligt stöd inte bara en princip utan en central del av vår strategi för att säkerställa att ditt system inte bara fungerar, utan även att det presterar på sin högsta potential över tid. Vi strävar efter att maximera värdet av din digitala lösning genom att lägga extra vikt vid underhåll och vidareutveckling.

Underhållsaspekten innebär att vi aktivt övervakar och hanterar systemets dagliga drift för att säkerställa att det fortsätter att fungera smidigt och effektivt. Vi prioriterar rättningar av buggar, utför mindre justeringar och reagerar snabbt på eventuella problem för att minimera avbrott och säkerställa en stabil systemmiljö.

Vidareutveckling innebär att vi strävar efter att göra din digitala lösning ännu bättre med tiden. Det kan inkludera ny funktionalitet, anpassningar för att integrera med andra applikationer eller förbättringar för att göra befintliga funktioner smartare. Vår övertygelse är att genom att lägga denna särskilda betoning på förvaltning kan vi inte bara säkerställa systemets nuvarande framgång utan också förbereda det för framtida utmaningar och förändringar.

Andra tjänster inom Utveckling & förvaltning

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO