Utveckling & förvaltning

Hosting

Framtidssäker e-handel kräver kraftfull hosting. Molnbaserad hosting från ledande plattformar som AWS och Digital Ocean sätter standarden för webblösningar som e-handel. Det ger garanterad hög prestanda, skalbarhet och säkerhet för din onlineverksamhet.

Hosting

Molnet har förändrat hosting i grunden

Praktiskt taget all hosting för webbaserade lösningar som e-handel och webbplatser sker nu i molnet med tjänster som AWS, Azure, Glesys eller Digital Ocean. Dessutom erbjuder Magento Commerce sin egen molnhosting som är perfekt anpassad till plattformen.

Molnhosting innebär vanligtvis att servern är virtuell och att kapaciteten delas mellan flera system. En betydande fördel är den jämnare belastningen över olika tidzoner, vilket minskar kostnaderna avsevärt. Idag kan hosting för en medelstor e-handel ligga mellan några hundra kronor upp till några tusen kronor per månad.

Tillgängligheten är hög, med sällsynta driftsavbrott, och enligt SLA är de oftast 99,xx%. I praktiken kan de vara 100% under ett helt år. Molnhosting har också gett upphov till ett brett utbud av tjänster som backup, övervakning, cachning, lastbalansering och deployprocesser. Dessa tjänster förbättrar avsevärt kvaliteten på systemförvaltning.

Arbete i realtid

En av de mest framstående fördelarna är möjligheten att justera prestandan i realtid efter behov. Till exempel, inför Black Friday eller en stor kampanj kan prestandan ökas tiofaldigt med ett enkelt knapptryck. När trafikvolymen sedan återgår till det normala, återgår servrarna också till normal prestanda. Detta gör att kostnaden inte påverkas väsentligt sett över hela månaden. Tidigare var det nödvändigt att ha servrar och prestanda anpassade till den högsta trafiktoppen, vilket ledde till att kapaciteten var outnyttjad större delen av året, med höga kostnader som följd.

Hosting i molnet möjliggör en dynamisk och kostnadseffektiv hantering av dina digitala resurser, vilket resulterar i ökad prestanda och tillgänglighet, samtidigt som det minimerar komplexiteten och kostnaderna för traditionell infrastruktur. Vi delar gärna med oss ytterligare om hur vi arbetar med hosting, och varför du som kund kan känna dig helt trygg med oss på New Amsterdam.

Andra tjänster inom Utveckling & förvaltning

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO