Utveckling & förvaltning

Hosting

I princip all hosting av webbaserade lösningar såsom e-handel och webbplatser idag hostas i molnet med tjänster såsom AWS, Azure, Glesys eller Digital Ocean. Utöver det erbjuder Magento commerce sin egen molnhosting som är helt anpassad till lösningen.

Hosting

Molnet har förändrat hosting i grunden

För 10 år sedan var hosting ett kostsamt område som bidrog till att IT-projekt och systemförvaltning blev väldigt kostsam. Det var inte ovanligt att en hostingen för en medelstor e-handel uppgick till 30 000 kr i månaden.

Molnhosting innebär vanligtvis att servern är virtuell och kapaciteten delas mellan många system. En av de stora fördelarna är att många system tillsammans ger en jämnare belastning vid varje tidpunkt, t.ex. då användarna i en världsdel sover är de andra aktiva. Det gör att kostnaden för hosting har sjunkit markant senaste åren, idag kan en medelstor e-handel hostas för några hundra kronor i månaden upp till några tusen kr.

Tillgängligheten är också mycket hög då det är sällan det är driftavbrott, enligt SLA är de ofta 99,xx%, men i praktiken så kan de vara 100% under ett år.

Runt molnhosting har de också växt upp ett stort antal tjänster för backup, monitorering och övervakning, cachning, lastbalansering, deployprocesser och liknande som avsevärt förbättrar kvaliteten för en systemförvaltning.

Arbeta i realtid

En av de absolut största fördelarna är ändå att i realtid kunna ändra prestandan efter behov. T.ex. inför black Friday eller en kampanj, så är det möjligt att 10-dubbla prestandan med ett knapptryck och då trafiken återgår till det normala så återgår servrarna till det normala, utan att kostnaden nämnvärt påverkas sett över månaden. Tidigare behövde servrar och prestanda alltid vara anpassade till den högsta trafiktoppen vilket ledde till att kapaciteten största delen av året var helt outnyttjad med höga kostnader som följd.

Vi berättar gärna mer hur vi arbetar med Hosting och varför du kan känna dig helt trygg med oss.

Andra tjänster inom Utveckling & förvaltning

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO