Utveckling & förvaltning

Systemutveckling

Att utveckla ett IT-system anpassad för digital handel, såsom en webbutik eller en hemsida är grunden i mycket av det vi gör. Men systemutveckling kan bedrivas på många olika sätt, anpassas till förutsättningarna och förändras ständigt i och med nya verkt

Systemutveckling

Hjärtat i vår verksamhet

New Amsterdam utvecklar enligt agila metoder som till störst del baseras på Scrum. Agila utveckling anses idag vara standard i de flesta moderna bolag som bedriver systemutveckling.

Vår utgångspunkt är att alla utvecklare ska vara certifierade för att kunna garantera en miniminivå av kunskap och kvalitet. Våra utvecklare har dock kunskaper som sträcker sig lång utanför det som täcks av en certifiering.

Adderad funktionalitet

e-handelsutveckling baseras idag till stor del på färdiga produkter som endast behöver anpassas till kundens behov. Det är ytterst sällan ett företag idag behöver utveckla något helt unikt som ingen annan utvecklat förut. För Magento finns det dessutom mer än 5000 moduler som adderar funktionalitet till en redan avancerad och funktionsrik plattform. Chansen är mycket god att en funktionalitet kan implementeras utan att det krävs systemutveckling utan endast en djup kunskap om produkterna, konfiguration och hur de ska integreras. Detta ser vi som vår största styrka, inte att vi är duktiga utvecklare, utan att vi vet skillnaden när vi behöver utveckla något eller inte.

Mål och process

Vårt mål med systemutvecklingen är att leverera en komplett IT-miljö som är så förvaltningsbar som möjligt. Det innebär att det alltid ska vara möjligt att uppgradera till nya versioner och att inte bygga redundant funktionalitet. Allt som utvecklas ska i så stor utsträckning som möjligt ta lösningen närmare slutmålet och vara en pusselbit på vägen, även om det självklart ibland kan finnas delar som behöver helt ersättas med något annat.

Vi strävar även att bygga robusta system, där varje del behövs och kan ersättas med några bättre och där alla bitar passar ihop. Vi undviker att utveckla ett lapptäcke med lager på lager av ny kod. Trots det är det precis vad många IT-leverantörer gör där lösningen efter ett antal år inte längre är förvaltningsbar och varje ny funktionalitet som utvecklas innebär hög kostnad och lång leveranstid.

Systemutveckling är ett område vi kan allt om, kontakta oss så berättar vi gärna mer och varför vi lyckas där andra misslyckas och vad som skiljer oss från konkurrenterna.

Andra tjänster inom Utveckling & förvaltning

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO