Affärssystem

Att få ett affärssystem att samverka med ehandeln

Affärssystem är för många företag hjärtat i verksamheten ett system inkluderat dess integrationer som ofta står för en stor del av totala IT-budgeten.

Val av affärssystem kommer påverka företagets verksamhet i många år framöver och att byta affärssystem kan riskera att äventyra företags överlevnad, då det för större företag kan innebära flera år av kommersiella och tekniska begräsningar.

Alla företag är inte i behov av ett renodlat affärssystem, då en modern ehandelsplattform såsom Magento har en hel del motsvarande funktionalitet. Vad som däremot alltid behövs är ett ERP för att hantera bokföring och ekonomi. Många affärssystem är idag ålderdomliga och kan snarare begränsa verksamheten och vad som går att göra i ehandeln.

New Amsterdam är inte experter på affärssystemet i sig, utan på att integrera ehandel mot affärssystemen. Vi har också stor kunskap om hur många affärssystem ser ut tekniskt och vilken funktionalitet de tillför utöver den som redan finns i ehandelslösningen. På så sätt kan vi hjälpa dig att välja vilken funktionalitet som ska utföras i respektive system, för att få en så effektiv helhetslösning som möjligt.

Vi har integrerat ehandel mot ett stort antal affärssystem och har färdiga lösningar för många utav dem.

NewAmsterdam AB 2022 ©