Kravanalys

Grunden i all IT-utveckling är att förstå och planera vad som ska göras för att kunna genomföra det på bästa och mest effektiva sätt.

New Amsterdam har erfarna kravanalytiker med många års erfarenhet av komplexa lösningar och framförallt ehandelslösningar.

Vi hjälper dig att formulera kraven och strukturera dem enligt en vedertagen standard anpassad för webbprojekt. Krav kan beskrivas på många olika sätt och kan för stora projekt och offentliga upphandlingar bli 100-tals svårförståeliga sidor. Vi använder oss av agila modeller där vi beskriver kraven som user stories (användarfall) och för varje krav sedan definieras vad det ska uppfylla för att vara godkänt.

Som IT-byrå har vi gjort det här väldigt många gånger, då många krav återupprepas i varje projekt. Det som skulle ta en oerfaren kravanalytiker flera veckor, kan vi istället göra på några timmar. Det innebär att vi till väldigt låg kostnad kan ge dig all struktur du behöver för ditt projekt.

Resultatet blir sedan att vi får krav som är mätbara så att vi kan jämföra hur arbetet ligger till mot estimat, vi vet exakt hur långt i projektet vi har kommit och hur mycket som återstår och vi får även en överenskommelse och samsyn på vad som förväntas så att vi vare sig utvecklar för mycket eller för lite.

Vår gedigna erfarenhet av kravanalys är en av New Amsterdams styrkor som skiljer oss från många av våra konkurrenter som ofta helt saknar denna kompetens.

NewAmsterdam AB 2022 ©