Lösningsarkitektur

Lösningsarkitektur är en integrerad del i all utveckling vi gör och en del av förberedelse och analysfasen. Det som kan låta komplext är tvärtom ofta väldigt enkelt och sker tillsammans med kravanalysen.

I synnerhet när utveckling sker inom open sourceplattformar, ramverk eller andra färdiga produkter så är det mycket viktigt att följa en tänkt standard som definierats av skaparna av produkten. Detta kräver en djup förståelse av produkten men även en relation med skaparna av plattformen för att förstå varför det fungerar som det gör.

Inom ehandelsutveckling är det mycket vanligt att den som utvecklar sin webbutik inte till fullo kan eller har förstått plattformen som använts och därför gör egna speciallösningar. Vi har som exempel det företag som utvecklade en egna kampanjkodsfunktionalitet till en hög kostnad. När vi frågade utvecklaren så var det för att det som standard saknades funktionalitet att ladda upp många kampanjkoder samtidigt. När vi frågade kunden så sa det att den funktionen inte ens var viktig. Som konsekvens så kunde de aldrig fullt ut använda plattformen och all dess funktionalitet, eftersom det alltid uppstod någon konflikt med deras egen kod de utvecklat. Detta är ett typsikt scenario.

När vi säger att vi erbjuder lösningsarkitektur, så innebär det ofta en garanti att vi utvärderar flera olika lösningar och rekommenderar den vi tror är den bästa för kunden givet dess situation. Ibland kan det innebära att använda standardfunktionaliteten som den är, ibland att ta en 3:epartsmodul eller att utveckla en helt egen modul. Det kan även innebära att göra en ”hårdkodad” snabb och enkel lösning. Det viktiga är att det ska finnas en genomtänkt tanke bakom alla val. Vi utvecklar och arbetar alltid enligt principen att lösningen så enkelt som möjligt ska stödja nästa versionsuppgradering.

Grunden i det arbetet vilar alltid på en djup expertkunskap om plattformen och att kunna sätta sig in i kundens situation och se vad som är affärsmässigt fördelaktigast och inte alltid bara vad som är tekniskt ”snyggast” eller snabbast.

NewAmsterdam AB 2022 ©