Analys

Kodgranskning

Grunden för alla IT-system är kod, konfiguration och data. Dessa 3 måste samverka men om koden inte fungerar som den ska så kommer inte IT-systemet som helhet att fungera.

Kodgranskning

Bra och dålig kod

Det finns bra och dålig kod. Tyvärr finns det väldigt mycket dålig kod som produceras av utvecklare med otillräckliga kunskaper och förutsättningar.

När du som kund har en känsla av att IT-systemet inte riktigt fungerar som det ska, att utvecklarna inte riktigt verkar veta hur de ska göra eller när de kommer bli klara, då är det troligen en kodgranskning som behövs. Med en kodgranskning identifierar in IT-lösnings skick. Med denna information tillgänglig kan du därefter ta korrekta beslut för framtiden.

Hur vi arbetar

Då vi gör en kodgranskning tittar vi främst på följande aspekter:

  • Är koden strukturerat på rätt sätt, kommenterad och välskriven, dvs är den förvaltningsbar?
  • Följer koden de standarder och best-practice som finns definierat?
  • Används standardfunktionalitet som långt som möjligt och vilka 3:epartsmoduler finns? Har de installerats och använts på rätt sätt?

En kodgranskning på ca 8h ger ofta ett tydligt svar på om befintlig leverantör eller utvecklare har goda kunskaper om utveckling generellt och plattformen specifikt eller inte. Utveckling är ett standardiserat hantverk som kan jämföras med andra hantverkare såsom snickare eller elektriker. Tyvärr finns det inga krav på certifieringar för utvecklare och inga garantier för att utvecklaren har tillräckligt goda kunskaper och rätt utbildning.

Även de bästa utvecklarna kommer skapa en lösning som innehåller buggar. Buggar kan vara resultatet av missuppfattningar eller felaktigt ställda krav, det går alltså inte att likställa många buggar i en lösning med dålig kod.

Som beställare kan det vara svårt att veta skillnaden och New Amsterdam kan hjälpa dig att ge dig trygghet såväl som beslutsunderlag för framtida viktiga och eventuellt svåra beslut.

Andra tjänster inom Analys

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO