UI/UX-design

Design är på många sätt det som definierar den digitala upplevelser. UI är inte bara grafisk form, färg och layout utan all form av interaktion mellan användaren av systemet.

UI-UX är en vetenskap men där det slutliga resultatet och förväntningarna ständigt förändras i takt med teknikens utveckling, vår mognad och nya standarder som sätts av de lösningar vi använder mest regelbundet.

UI-UX design skiljer sig väsentligt mellan en webbutik och andra digitala tjänster såsom en mobilapp eller en informativ hemsida. Designbyråer som arbetat med print har haft en omställning för att skapa bra webbdesign, på samma sätt kan inte webbdesign översättas till design för ehandel.

New Amsterdams UI-UX arbete är helt fokuserat på ehandel. Vi känner till många av de vägväl som kan göras och vad som blir effekten av olika val. Designen måste anpassas till kundens verksamhet, en hemsida och webbutik för ett enskilt varumärke bör skilja sig från en webbutik för en återförsäljare.

Då vi arbetar med design så är det sällan vi försöker uppfinna hjulet på nytt. Vedertagna standarder skapar en trygghet för användaren så att den intuitivt kan interagera med ehandeln, allt ifrån att navigera, läsa mer om produkter men också att gå till kassan. Att göra något nytt ger inte alltid den önskvärda effekten.

Vi fokuserar på detaljer som andra webbdesigners inte tänker på, såsom:

  • Ska sökningen vara utfälld eller endast en ikon? Hur ska den placeras, till höger eller i mitten?
  • Hur ska produkterna och kategorierna visas? Är det många eller få produkter och kategorier?
  • Hur mycket sälj ska ske från startsida? Ska den vara till för att beskriva varumärket i text och bild, eller ska den bestå av produkter och kampanjer?
  • Behövs en separat varukorgssida?
  • Är fokus att konvertera kunden att köpa en produkt och checka ut, eller är målet att kunden snabbt och enkelt ska kunna stoppa många produkter i kassan?
  • Hur påverkar designen prestandan?

Vi vet även att nästan alla ehandlare har en budget och tidsaspekt som begränsar vilka förändringar som kan göras. Att utveckla designen för en ehandel från ett blankt papper är sällan möjligt eller något som eftersträvas. Att tvärtom utgå från en mall utan några anpassningar ger ofta en webbutik som känns opersonlig och oprofessionell. Vi hjälper våra kunder att utifrån sin budget och sina förutsättningar få så mycket design och anpassning som möjligt för att ge maximal tillväxt.

NewAmsterdam AB 2022 ©