GDPR

Uppståndelse kring en ny datalag

Sedan GDPR annonserades har det varit en viktig punkt för i princip alla företag. Det som gett den särskild prioritet är den uppmärksammade klausulen att en organisation kan få böter på upp till 4% av omsättningen. Det skulle för många kunna orsaka en katastrof.

New Amsterdam är inga jurister, men vi har arbetat nära jurister i många stora projekt för att ta fram en åtgärdsplan för GDPR-policy, riskanalyser och hur lagen ska tolkas.

En av de viktigaste analyserna är att GDPR för svenska företag inte innebär stora förändringar från tidigare lagstiftning, i många avseenden kan det ses som en förtydlig. Vi anser att alla företag bör följa lagstiftningen och ta personuppgiftsfrågor på största allvar oavsett GDPR-lagen.

Konsumenter är idag allt mer medvetna och ställer högre krav. Undersökningar visar att det för nästan alla personer är en avgörande faktor för om de kommer genomföra ett köp om de känner trygghet för att personuppgifter och betalinformation hanteras på ett tryggt och korrekt sätt.

Att erbjuda den tryggheten till kunden är idag ett grundkrav för en ehandlare. Att misslyckas skulle för många kunna innebära en större förlust än endast eventuella böter. I grunden tror vi att de flesta ehandlare har goda intensioner med datainsamling och därför inte ska oroa sig, även om frågorna ska tas på allvar. De flesta har inga ambitioner att sälja kunddata vidare eller samla känslig personlig information eller kartlägga användaren.

Att tydligt och enkelt förklara för kunden vilka uppgifter som samlas in och i vilket syfte är en mycket bra början. Detta gäller alla, men speciellt alla ehandlare som använder sig av marketing automation-verktyg eller vill personalisera upplevelsen. Då gäller det att säkerställa att allt sker enligt befintliga lagar, men även att få användarens acceptans.

Vi kan hjälpa dig med många frågeställningar inom GDPR och vara ett bollplank hur du ska tänka med GDPR och ehandel.

NewAmsterdam AB 2022 ©