Optimering

Prestanda

Att ha ett system och en e-handelslösning som är snabb och responsiv är idag en hygienfaktor. Det finns otaliga undersökningar som entydigt visar på att om en e-handel är långsam så kommer användaren välja att inte handla där.

Prestanda

Frustration över långsam site

Det finns undersökningar som visar sambandet mellan ökad försäljning och svarstider vid sidladdningar.

Nästan alla e-handelslösningar idag är inte prestandaoptimerade efter en grundinstallation utan upplevs som långsamma. Ska du som e-handlare bli bättre än dina konkurrenter, eller kanske ens uppnå hygiennivå, så kommer det krävas någon form av prestandaoptimering.

Prestandaoptimering

Vi är experter på prestandaoptimering. Vi har genom åren sett många leverantörer som helt saknat kunskaper om hur en webbplats ska prestandaoptimeras, då detta är kunskaper som ligger utanför det en utvecklare normalt arbetar med utan kräver särskild kompetens.

Genom att använda cachar på rätt sätt i flera nivåer samt konfigurera servern rätt så kan mycket stora förbättringar uppnås med enkla medel. Det behövs även göras en del val såsom att använda rätt storlek och komprimering på bilder. Därtill krävs utvecklingsanpassningar, såsom att optimera koden och se till att systemet arbetar så effektivt som möjligt.

För en genomsnittlig e-handel baserad på Magento kan vi med mycket liten insats optimera prestandan så att den ligger långt under genomsnittet för en motsvarande e-handel idag och de flesta motsvarande webbplatser. Vi låter dig sätta standarden och få dina konkurrenter att jämföra sig mot dig.

Vi har lärt oss arbeta med webbutiker som har 1 miljon produkter eller mer, väldigt många olika butiker och marknader och komplexa kategoristrukturer samt mycket hög trafikbelastning och ändå säkerställt att prestandan är hög.

Kontakta oss om du vill veta hur du kan få en e-handel som gör dina användare nöjda och konkurrenter avundsjuka.

Andra tjänster inom Optimering

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO