Digital strategi

Digital transformation

Digital transformation är något som sker kontinuerligt, där arbetssätt och processer utvecklas och ersätts baserat på ny teknik. I vissa fall innebär det även omfattande förändringar som kan förändra ett företags verksamhet och affärsmodell.

Digital transformation

Steg för steg

Vi hjälper företag att förstå den digitala transformationen och kunna genomföra den i alla led på ett säkert och effektivt sätt, i syfte att ge ett företag möjlighet att växa och förbli konkurrenskraftigt. E-handel är i sig en digital transformation, som kan innebära att handel i fysisk butik ersätts med handla i en webbutik. För många företag innebär en digital transformation betydligt mer än så och det innebär olika utmaningar och möjligheter beroende på branch, typ av företag, affärsmodell och produkt.

Digital transformation behöver delas upp i flera steg och områden och grad av automatisering sker ofta gradvis, vilket kräver en långsiktig strategi för att bli framgångsrik.

B2C

E-handel direkt mot slutkonsument kan innebära ett varumärke att nå en större målgrupp än som tidigare vore geografiskt möjligt, men det innebär även att kunna kommunicera direkt med slutkonsument och därmed bygga lojalitet och ha kontroll över hur varumärket ska presenteras och kommuniceras

B2B

För företag som säljer sina produkter via återförsäljare, så innebär det idag ofta manuella processer vid beställningar. En modern e-handelslösning för B2B kan helt eller till stor del ersätta manuella processer, där återförsäljaren själv får genonföra sin försäljning digitalt. Det kan erbjudas flera olika sätt som passar olika beställare, allt ifrån en B2B-liknande webbutik, en sökfunktion på artikelnummer som snabbt kan läggas till, filinläsning av en inköpslista eller integration med återförsäljarens inköpssystem.

Möjligheter

Att få alla beställningar digital innebär inte bara en effektivisering, det innebär även möjligheter till merförsäljning, personliga erbjudanden, påminnelser och förutseelser om köpmönster vilket ofta är för komplext att hantera manuellt.

Vi hjälper dig att lyckas med en digital transformation genom att förstå din verksamhet, planera förändringar och beräkna risk och affärsnytta, tekniskt genomföra dem med rätt systemstöd och genomföra övriga förändringar inom exempelvis organisation. Vi har en lång erfarenhet av förändringsledning inom IT och en anpassad modell baserad på vedertagna standarder.

Andra tjänster inom Digital strategi

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO