Digital strategi

Affärsutveckling

Affärsutveckling är tätt sammanflätat med IT. För framgångsrik e-handel krävs en integrerad strategi som omfattar både affärsplanering och teknisk utveckling. New Amsterdam hjälper dig samordna dessa aspekter för att skapa tillväxt och nå uppsatta mål.

Affärsutveckling

Samarbeten i fler områden

En bra e-handelslösning behöver anpassas och skräddarsys efter företagets individuella behov, affärsmodell och produkter. Detta är ett komplext område som få har god kunskap och erfarenhet inom. Ett företag som säljer förbrukningsvaror har andra behov än ett företag som säljer dyrare sällanköpsprodukter.

Som e-handlare har du ofta bäst koll på dina produkter, bransch och ditt varumärke. Vi hjälper dig med alla aspekter som behövs för att du ska lyckas sälja dem och nå ut till din målgrupp.

Affärsplanering och tillväxt

Vi specialiserar oss på att ta fram och förbättra affärsplaner, och vårt engagemang sträcker sig bortom bara ord. Några av våra expertområden inom affärsplanering omfattar:

  • Strategisk analys: Genom konkurrensanalys och produktpositionering skapar vi en stark grund för din affärsplan.
  • Riskhantering: Vi genomför omfattande riskanalyser för att identifiera potentiella hinder och formulera strategier för att överkomma dem.
  • Marknadsföringsstrategi: Utveckling av en effektiv marknadsföringsbudget och strategi för att maximera din synlighet och dra nytta av olika marknadskanaler.
  • Tekniskt stöd och integration: Vi skapar IT-lösningar som smidigt integreras med din affärsmodell och som stödjer din verksamhet.
  • Logistikpartnerskap: Effektiva logistikpartnerskap som säkerställer en smidig försörjningskedja och leverans.
  • Planerad tillväxt: Utformning av strategier för planerad och hållbar tillväxt som är anpassade till din vision och marknadens behov.

Även om allt är möjligt vad gäller IT-utveckling så är det sällan helt simpelt i praktiken, där IT-lösningar måste anpassas till affärsmodellen men där även affärsmodellen till viss del måste anpassas till de tekniska förutsättningarna. Komplicerade kampanjer kan vara lätt för en butiksanställd att hantera, men kan vara mycket svårt och kostsamt för ett system att automatisera.

New Amsterdam har ett brett kontaktnät där vi samarbetar med influencers och andra aktörer. Vi kan hjälpa dig med alla delar av att skapa ett framgångsrikt varumärke förutsatt att du har visionen. Tillsammans arbetar vi som ett lag, där vi bidrar med all den kunskap och erfarenhet ni själva saknar.

Kontakta oss för att utforska hur vårt samarbete kan leda till din framgång. Vi ser fram emot att vara din partner på vägen till att förverkliga dina affärsmål.

Andra tjänster inom Digital strategi

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO