Marknadsexpansion

Vi får företag att växa

New Amsterdams modell utgår från att med en stabil plattform som grund få företag att växa. Vi får då möjlighet att lägga energi och budget på tillväxtskapande åtgärder och inte på att lösa problem.

Ett av de mest effektiva sätt att nå tillväxt är att nå ut till nya marknader. För den som bedriver ehandel är det enkelt att möjliggöra export till andra länder, men det är inte samma sak som att bli framgångsrik.

För de flesta företag som inte har ett känt varumärke eller en unik produkt så blir försäljningen till andra länder marginell om inga övriga åtgärder görs. Två grundförutsättningar är att kunden känner till webbutiken och hittar dit samt vill ha varan. Om samma eller liknande vara säljs av en lokal aktör kommer kunden nästan alltid välja den lokala aktören.

Grunden för de flesta konsumenter är att de ska känna trygghet med sitt köp. För att göra det är det viktigt att kunden vet vad leveransen kommer kosta, hur varan ska returneras och hur eventuella reklamationer eller support hanteras. Att köpa en vara från ett annat land ger inte alltid den tryggheten.

För att fullt ut utöka till en marknad anser vi att den behöver anpassas till den lokala marknaden, läs mer om det under Lokalisering. Därtill så behövs det ofta byggas upp övriga verksamhetsprocesser såsom kundservice och lager, mekanismer för prissättning och marknadsföringsmaterial. Exportregler kan vara snåriga om de ska efterföljas.

Att expandera till en ny marknad är inte så mycket teknik som det är planering och strategi. Vår expertis är att ta svenska företag ut i världen, men även att hjälpa utländska företag in på den nordiska marknaden med vår kunnande.

NewAmsterdam AB 2022 ©