SEO

SEO – Sökmotoroptimering

För väldigt många webbutiker är en hög ranking på Google, marknadsplatser och jämförelsetjänster avgörande för framgång.

En modern ehandelsplattform hjälper dig en bra bit på vägen genom att erbjuda förslag på hur webbutiken och siten kan SEO-anpassas. Konkurrensen är inom vissa branscher hård och en bra ehandelslösning är en förutsättning, samtidigt som det största arbetet ofta är internt.

New Amsterdam samarbetar med flera ledande SEO-byråer som tillsammans med oss kan hjälpa dig att bli ledande och nå förstaplatserna. Tillsammans kompletterar vi varandras kunskaper och diskuterar vilka lösningar som ger mest nytta för pengarna.

Många SEO-byråer ger sina kunder en lång lista på förbättringar som i praktiken blir omöjlig att implementera då kostnaden blir för hög. Det saknar ofta estimat så att nyttan per spenderad krona framgår. Vi har som mål att alltid erbjuda dig vårt gemensamma förslag.

För kunder som saknar en dedikerad SEO-byrå, t.ex. inom B2B eller andra branscher där SEO inte alltid är lika avgörande för framgång, kan vi använda mycket av våra kunskaper för att ändå ge dig bra förutsättningar att ranka högt och ta fram ett bra innehåll. När du sedan behöver hjälp att nå hela vägen fram så hjälper vi dig att hitta en certifierad Google-partner, som kan lika mycket om Googles produkter som vi kan om ehandel och Magento.

NewAmsterdam AB 2022 ©