Optimering

Konverteringsoptimering

Att driva besökare till webbplatsen, att hjälpa besökaren längs vägen till att nå de uppsatta slutmålen, samt att få kunderna att återvända är våra tre huvudområden för vår optimeringsprocess.

Konverteringsoptimering

Optimeringsprocessen

Konverteringsoptimering är ett löpande arbete som passar väl in i en agil utvecklingsmetodik som delas upp i korta sprintar eller perioder, där man i varje sprint lägger fram en hypotes, förbättrar, mäter, analyserar och upprepar. Vissa förändringar ger de resultat som önskas med andra inte ger till synes samma effekt.

Vi har optimering integrerat i vår utvecklingsprocess och är en del av allt vi gör, vilket innebär att vi arbetar med konstanta förbättringar genom hela livscykeln som del av förvaltningen, istället för att göra det som ett kostsamt införandeprojekt med oklart slutresultat. 

För en genomsnittlig webbutik ger det 3 gånger högre avkastning per spenderad krona att investera dem i att optimera konverteringen än att köpa trafik.

SEO eller sökmotorsoptimering är idag den mest välkända aspekten av optimering, med det huvudsakliga målet att driva ökad trafik och antal besökare till siten. Många företag spenderar idag en stor marknadsbudget på sökordsrelaterade annonser, SEM, för att komplettera den organiska trafiken och driva ytterligare trafik till sin sida. Vad många missar är att fullt ut optimera upplevelsen på siten för att nå maximal konvertering och få effekt av ansträngningarna inom SEO och SEM.

Att skapa en optimal användarupplevelse

Då en besökare nått siten börjar nästa resa. Motsvarar inte siten deras förväntningar sett till innehåll, produkter, tydlighet, budskap eller når de tekniska minikraven såsom prestanda eller laddningstider så är risken stor att besökaren lämnar direkt för att i många fall aldrig mer återkomma. Optimering handlar till stor del om första intrycket och att börja bygga en relation med besökaren och ge dem en upplevelse.

För att skapa en upplevelse är design och innehåll viktigt, liksom att den är personaliserad efter kundens behov. Den första nivån av personalisering är att då kunden efterfrågar det kunna erbjuda innehåll och produktinformation på kundens språk och lokala valuta. Många kunder väljer idag bort webbutiker som inte är anpassadse för kundens land, då den inte upplevs tillräckligt trygg eller engagerande. Undersökningar visar att om samma produkt finns till ett liknande eller enbart något högre pris på en lokal butik så väljer kunden det alternativet.

Konverteringsmål

Som ett första steg identifierar vi målet med webbplatsen för olika situationer och målgrupper. Är målet att kunden ska spendera tid på webbplatsen, få ny intressant kunskap och information, få inspiration, eller interagera med andra kunder och användare? Eller är målet bara att kunden snabbt ska hitta den produkt de söker och snabbt, tryggt och enkelt kunna gå vidare. Här skiljer vi på produkter som har högt eller lågt engagemang eller om webbplatsen är en webbutik, marknadsplats eller en marknadsföringsyta för ett varumärke.

För att mäta konvertering behöver ett antal mätbara mål definieras. Ett mål kan t.ex. vara så enkelt som att kunden ska besöka en produktsida, lägga den i varukorgen, gå till checkouten och slutföra ett köp. Det kan göras mer komplext och uppdelat i flera steg och även inkludera processer efter avslutat köp såsom returer eller kundtjänstärenden. Mål kan även vara läsa mer om företaget, spendera en viss tid på siten och besöka ett visst antal sidor eller produkter för att skapa medvetenhet inför kommande beslut.

Dessa konverteringar eller mikrokonverteringar måste mätas och följas upp och hur framgången avgörs av hur mycket konverteringen kan optimeras. Konverteringsoptimering är en mycket viktig aspekt i försäljningen och kan avgöras av små detaljer, såsom färg och placering på en köpknapp till om telefonnumret till kundtjänst är tillräckligt synligt. New Amsterdam är experter på området och utvecklar det ständigt genom insamling och analys av data, erfarenhet från många butiker och A/B-testning.

Gemensamt för de allra mest framgångsrika webbutikerna är att de har en högre grad återkommande kunder än nya kunder. I genomsnitt för en webbutik kommer endast 32% av kunderna att någonsin komma tillbaka för att göra ett andra köp, vilket gör att kunden eventuellt inte blir lönsam baserat på den anskaffningskostnad som görs. Kundlojalitet är ett nyckelbegrepp för att motivera kunden att återkomma. New Amsterdam har lång erfarenhet av några av världens ledande kundlojalitetsprogram.

Det som behövs

För att effektivt kunna arbeta med konverteringsoptimering behövs följande:

  • Tillräckligt med data
  • Magkänsla
  • En lösning som låter dig göra snabba förändringar
  • Kunna mäta resultatet

Erfarenhet

Våra kunder har alltid en lösning som låter dem arbeta på konverteringsoptimering på ett professionellt sätt. För små och medelstora ehandlare kan brist på data vara ett problem. Med få ordrar eller trafik är det inte säkert att resultaten blir påvisningsbara eller korrekta.

Det krävs även en magkänsla för att kunna analysera datan på rätt sätt. En till synes bra förändring kan ändå ge en negativ effekt, som kan förklaras av andra aspekter såsom att det är en sämre tidsperiod för försäljning, samverkan med andra tekniska förändringar, produkt- och prisändringar, mätfel eller tillfälligheter. Vi kan bidra med vår erfarenhet för att ge så bra förutsättningar som möjligt.

Vi hjälper dig med att definiera konvertingstrattar och mål, att sätta upp dem i verktygen och implementera i din lösning och att tolka resultatet av dem.

Andra tjänster inom Optimering

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO