Kundupplevelse

Personalisering

Idag visar undersökningar att mindre än 30% av alla webbutiker anpassar innehåll och upplevelse till användaren, men sett till hela internet är förmodligen endast några få procent personaliserat.

Personalisering

Hur du gör din webbutik personlig

Tittar vi idag på tjänster som är ledande inom detta såsom Google eller Spotify är idag nästan allt personaliserat och anpassat till användaren. Här ligger ehandeln långt efter.

Att personalisera och skräddarsy en upplevelse för varje användare anses som den viktigaste aspekten för att en webbutik ska bli framgångsrik och på sikt överleva.

Att personalisera innehåll kan vara komplicerat men det kan också vara väldigt enkelt. Det finns idag tekniska lösningar som till 100% kan anpassa allt innehåll på en startsida såsom artiklar, rekommendera kategorier och produkter efter användarens beteende. Vi ser gradvis en förskjutning där AI bestämmer vad som ska visas och inte längre en innehållsredaktör som endast genererar innehållet.

Med Magento commerce som plattform ges du möjligheter att kunna skapa en upplevelse för dina kunder på dina villkor. Med avancerad AI och produktrekommendationer kan du enkelt hantera vad som ska visas för vem.

Personalisering är också tätt sammanlänkat med kundlojalitet, som är den huvudsakliga anledningen till att en webbutik och upplevelse ska personaliseras. För den som arbetar med personalisering ser vi ska ha främst kundens intresse i ögonen, att kunna erbjuda kunden en bättre upplevelse och service genom att visa det som är mest relevant för kunden. En kund som snabbare hittar det den eftersöker kommer som resultat att belöna företaget genom att handla mer.

Vi brinner för personalisering och kundlojalitet och vill gärna visa dig möjligheterna och att någon som låter komplicerat med rätt verktyg kan vara ganska enkelt.

Andra tjänster inom Kundupplevelse

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO