Kundklubb

Ska alla ha en kundklubb?

Många har dödförklarat kundklubben i dess nuvarande form. Vi både håller med och inte. Svaret beror på hur man definierar vad en kundklubb är.

New Amsterdam har många års erfarenhet av att arbeta med några av världens största kundklubbar och lojalitetsprogram som få andra webbyårer och IT-partners har. Vi har sett värdet en kundklubb, och kommer skapa under många år framöver.

För att kunna bli personlig är det viktigt att kunden väljer att identifiera sig, på ett eller annat sätt logga in och inte vara en anonym besökare. Därför anser vi att det för de flesta webbutiker är viktigt att aktivera medlemsfunktionaliteten så att kunderna kan bli medlemmar och logga in. Det svåra är att motivera för kunden varför de ska logga in. Vi kan ge dig råd om flera tekniska verktyg som både förenklar skapandet av ett konto samt inloggningen så att kunden inte behöver tänka på det.

Utöver att det ska vara enkelt så måste kunden få en nytta av att vara inloggad. Att kunna se historiska ordrar, besökta produkter, skapa önskelistor och administrera sina nyhetsbrev och prenumerationer är en sådan vinst, men även för att kunna se och använda sina intjänade poäng och personliga erbjudanden. Utöver det ges det även möjlighet att ge en betydligt bättre service, vilket är något konsumenterna idag efterfrågar.

Att skapa en kundklubb handlar om att belöna sina kunder och tilltala dem på ett personligare plan. Det kommer inte bli omodernt och kundklubben kommer fortsätta leva kvar i många år till.

Vi hjälper dig att strategiskt och tekniskt utforma en kundklubb som belönar dina kunder och hjälper er att bygga en personligare relation. Med rätt verktyg är det vare sig kostsamt eller svårt utan något alla kan och bör göra.

NewAmsterdam AB 2022 ©