PIM – Product Information Management

Implementera PIM utan risk

Produkterna och informationen kring dessa är centralt för en ehandel och i någon form behövs det ett PIM för att administrera detta.

De flesta ehandelslösningar, såsom Magento, har viss PIM-funktionalitet som är tillräcklig för de flesta, men för vissa företag så behövs ett separat PIM för att göra arbetet hanterbart.

Vi har sett många företag som har ett PIM men av fel anledning, där de lika gärna skulle kunnat klara sig med standardfunktionalitet. Vissa använder också ett PIM för att koppla ihop alla kanaler eller för att kompensera för ett föråldrat affärssystem.

För en hel del företag är det däremot befogat att ha ett separat PIM-system, t.ex. då produktinformation finns på flera olika språk, produkter har många attribut, det finns ett mycket stort antal produkter eller att det är många olika personer som arbetar med informationen och det behövs en anpassad publicering och editeringsprocess.

Att koppla ett PIM till ett affärssystem eller ehandelssystem är i regel okomplicerat. Vi ser ändå det som en god regel att välja ett PIM och ehandelssystem som har ett etablerat samarbete. För kunder som Magento rekommenderas ofta Akeneo som har en lång historia tillsammans och väl beprövad med många gemensamma kunder.

Att implementera ett PIM har vi ofta sett är en stor risk i ett IT-projekt som kan driva stora kostnader. Vi har erfarenheten att kunna göra det utan risk och kan även hjälpa dig med beslutet att välja PIM eller om ett PIM ska användas.

NewAmsterdam AB 2022 ©