Förvaltning

Förvaltning är den viktigaste delen av en digital lösning. Fokus ligger ofta på utvecklingsprojektet, men oftast står denna fas bara för 10% av en lösnings totala livscykelkostnad. I utvecklingsprojektet finns det ofta en start fokus på tidplan och budget, vilket gör att genvägar, kompromisser och felaktiga val görs som sedan måste hanteras i förvaltningen.

New Amsterdam har alltid förvaltningen och livscykelkostnaden i fokus och arbetar aktivt med att inte göra dessa kompromisser i projektfasen. Istället för att arbeta i projekt i förvaltningen, har vi anpassat vår projektmodell till vår förvaltningsprocess. Det innebär att vi och kunden snabbare kan hitta ett fungerande arbetssätt och avdramatisera övergången från projekt till förvaltning. Vi delar upp allt arbete i faser, där vi i förvaltning arbetar med optimering och förbättringar baserad på data och kunskap, än att göra detta arbete i projekt där det baseras på magkänsla.

Som del av förvaltningen är prestanda och säkerhet mycket viktiga aspekter. Prestanda ger en bättre kundupplevelse, men snabbare sidladdningar gör också att kunden på en given tidsperiod hinner se fler produkter och ta till sig mer information vilket ger ett högre ordervärde. Prestanda är också en viktig aspekt i SEO-arbetet för att ge högre ranking.

I och med GDPR kommer lagen skärpas för alla företag som kan komma att få betala 4% av den globala omsättningen ifall säkerheten och hanteringen av information inte sker på ett korrekt sätt. Vi arbetar med flera partners för att garantera säkerheten för er digitala verksamhet.

NewAmsterdam AB 2022 ©