Utveckla modul

Behöver ditt företag en ny modul

Har du en tjänst som du vill att ca 200 000 ehandlare enkelt ska kunna använda? Då behöver du troligtvis en Magentomodul. En bra modul ska vara enkel att installera för alla men kräver mycket erfarenhet att utveckla. En undermålig modul med många fel kan innebära stora kostnader för en ehandlare. Vi har utvecklat ett stort antal moduler till affärssystem, betalningslösningar och leveransmetoder.

Varför behöver jag en Magentomodul?

Magento är en supportad open source-lösning vilket innebär att mycket funktionalitet finns på plats redan vid installation och det finns en organisation bakom som säkerställer kvaliteten. Sedan är det communityn bestående av hundratusentals utvecklare och kunder och mer än 1000 Magento partners som vidareutvecklar funktionaliteten baserat på nya behov. Detta görs främst i form av nya moduler som rätt utformat kan installeras i alla eller de flesta Magentobutiker. För en enskild butik att göra en anpassad integration blir dyrt och butikerna idag förväntar sig vanligtvis att det finns en modul för den tjänst eller funktionalitet de behöver.

Nästan varje betalningslösning eller checkout har idag en Magentomodul. Det finns även moduler för integrationer till affärssystem, PIM, sociala medier, marketplaces, leveransmetoder och logistiksystem, mailhantering, etc. Sedan finns det funktionalitetsbaserade moduler som ger utökat språkstöd eller annan funktionalitet som inte är standard i Magento.

Har du en extern tjänst så är en Magentomodul i princip ett måste om du vill nå de butiker som har Magento idag. Moduler kan tillhandahållas och säljas direkt av leverantören men sker vanligtvis från den egna marknadsplatsen.

Vad är utmaningarna med att utveckla en modul?

Att utveckla ny funktionalitet eller integration till en tjänst som en modul kräver kunskap om Magento och bör alltid göras av certifierade utvecklare. En Magentolösning innehåller vanligtvis ett tiotal moduler och dessa är inte alltid kompatibla med varandra. De flesta som utvecklar en modul har endast en testinstallation av Magento i vilken de prövar sin egna modul, vilket sällan motsvarar verkligheten för webbutikerna.

New Amsterdam har ett stort antal vitt skilda Magentoinstallationer för detta syfte som vi kan testa modulen i för att se att den fungerar i samtliga. Vi är också med i genomförandet för de första pilotkunderna för att samla in uppgifter och feedback för att kunna vidareutveckla modulen. Först när den är välbeprövad kan den göras tillgänglig via marknadsplatsen för samtliga webbutiker att ladda ner och installera på egen hand.

En modul som inte är tillräcklig testad i olika lösningar innebär som regel snarare än undantag problem för webbutiken och kan medföra stora kostnader i form av felsökning och korrigering vilket leder till missnöjda kunder som kan ställa krav på kompensation för att fortsätta använda tjänsten och modulen.

Vi garanterar att du får en modul av hög kvalitet med nöjda slutkunder. Kontakta oss så berättar vi mer om vilka moduler vi har utvecklat och vad vi kan göra för dig.

NewAmsterdam AB 2022 ©