Starta ny e-handel

Ska du starta en ny e-handel?

Det är mycket att tänka på och beror på vilken typ av varor du ska sälja och din affärsmodell, din budget och tidigare kunskaper. Vi kan hjälpa dig oavsett om du ska göra en stor eller mindre investering.

New Amsterdam erbjuder 40 olika tjänster inom ehandel. Som nystartad ehandel kan man inte förvänta sig att vara bäst inom alla områden på en gång, men det är viktigt att nå upp till en lägstanivå inom varje område.

Plattform

Det viktigaste valet du kommer göra är ditt val av plattform. Att byta plattform är förenat med en stor kostnad där mycket av de investeringar som gjorts inte direkt kan överföras till nästa lösning. Det kommer också påverka hur snabbt du kan växa, vilken kostnad du kommer ha, hur mycket funktionalitet du har tillgång till, etc.

Är du en startup med låg budget och förväntat låg försäljning så finns det mycket enkla webbutikslösningar som molntjänster, ofta med en fast månadskostnad. Det kan fungera som ingång för att testa på ehandel på hobbynivå där du själv får göra den administration som krävs.

Ser du ehandel som en affärskritisk del av din verksamhet så behöver du mer kontroll än vad en tjänst kan erbjuda, där du själv bestämmer hur din lösning ska fungera. Det finns flera open source produkter som ger dig mycket färdig funktionalitet i kombination att göra de förändringar som behövs. Magento är marknadsledande, läs mer här eller kontakta oss så berättar vi mer om vad Magento skulle innebära för dig.

Partner

När du valt plattform ska du välja en partner som är expert på den plattformen. Många konsultbolag har endast gjort enstaka projekt på en viss plattform och måste därför läsa sig plattformen från grunden, vilket kräver stora initialkostnader och ofta innebär att lösningen inte blir korrekt implementerad enligt de principer som finns. Även om ett företag har tidigare erfarenheter av en lösning, är det inte säkert att de enskilda projektmedlemmarna har samma kunskap. Hitta en partner som kan den plattform du väljer. New Amsterdam är certifierad partner för Magento och våra utvecklare är alla Magento 2-utbildade.

Budget

Före du kan välja plattform och partner måste du utgå ifrån din budget. Den vanligaste frågan vi får är ”vad kostar en liknande ehandel som….”. Det enkla svaret är att den kostar det du vill kosta. Det går att bygga en till synes avancerad ehandel till en låg kostnad och en professionell ehandel kan ha en årlig budget på många miljoner kr. Generellt så kommer en högre budget ge dig mer förutsättningar att få en bättre lösning och högre omsättning.

Design, kvalitet, ickefunktionell krav, grad av automatisering och integrationer är alla områden som har hög påverkan på budgeten.

Ett vanligt misstag vi ser hos ehandelsentreprenörer är att underskatta komplexiteten med produktframställningen och logistikhanteringen, hur lång tid det kan ta producera de produkter som ska säljas. Många börjar med ehandelslösningen utan att ha produkterna på plats. Vi har projekt som blivit upp till ett år försenade.

Design

För en standardiserad webbshop är design ofta den första stora kostnadsdrivaren. Vanligtvis utgår man ifrån ett färdigt tema som sedan modifieras efter behov. Desto mer anpassningar och avvikelser, desto högre kostnad. Alla våra butiker vi utvecklar är responsiva. En anpassning måste därför utvecklas och testas i flera vyer, samt även på flera enheter och webbläsare. Desto högre krav på kvalitet, desto högre blir kostnaden. En mindre webbutik tvingas ofta acceptera att designen aldrig kan bli perfekt från början, utan utvecklas och optimeras successivt. När vi estimerar design utgår vi främst utifrån en budget och försöker då förklara vad resultatet kommer bli utifrån de förutsättningarna.

Kvalitet

En lösnings kvalitet kan vara svår att se vid första anblick och även svår att definiera. Samma webbutik som utgår från samma produkt kan vara utvecklad på flera olika sätt. Den kan vara utvecklad enligt den ”best practice” som finns eller felaktigt implementerad. Det kan göra att lösningen fungerar idag men inte imorgon, eller inte vara kompatibel med framtida funktionalitet, uppgraderingar eller tredjepartstjänster. En lösning utvecklad utan en beprövad utvecklingsmodell kan innebär att det blir svårt för nya utvecklare att arbeta med lösningen, att fortsatt utveckling blir mycket kostsam eller att det inte finns spårbarhet vad som ändrats och hur det är tänkt att lösningen ska fungera.

Grad av automatisering

En modern ehandelslösning kan idag i mycket hög grad styras och anpassas av en administratör vad det gäller innehåll, kategoristruktur, produkter, priser, kampanjer, fraktpriser, momssatser, etc. En enklare lösning kan delvis sakna delar av detta som kan vara hårdkodade och kräva utveckling. Verksamheten kan också behöva automatiseringar av arbetsprocesserna såsom anpassade statistikrapporter, anpassade vyer, automatiska importer, bulkuppdateringar, m.m. Dessa krav ökar vanligtvis med försäljningen.

Kontakta oss

New Amsterdam är specialister på ehandel som har kunskap inom alla områden för att utveckla och driva en framgångsrik och konkurrenskraftig webbutik. Vi tillför den kunskap du själv saknar eller agerar bollplank för idéer.

För att vi ska kunna ge dig den information och beslutsunderlag du behöver, behöver vi veta mer om dig och planerade verksamhet:

  • När i tiden vill du ta beslut för att hitta en leverantör, påbörja utveckling och lansera webbutiken och påbörja försäljningen
  • Vilken budget har du för utvecklingsprojektet samt de första 12 månaderna
  • Vilket förväntad försäljning kommer du ha under första året
  • Har du en färdig måldesign, vill du att vi ska ta fram design eller vill du hålla det enkelt och anpassa efter ett tema
  • Vilken bransch agerar du i, vilka produkter ska du sälja och hur ser produktstrukturen ut?
  • Vilka kunskaper finns i bolaget, gällande kravställning, administration, marknadsföring, etc.

På sikt innan projektet kan påbörjas och estimeras behöver vi även veta:

  • Vilka funktionaliter behövs finnas vid lanseringen
  • Behöver du ett separat affärssystem?
  • Hur ska produkterna levereras, dropshipping, 3PL eller eget lager?

Vi ser fram emot din förfrågan!

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO