Tele2

Tele2 är en svensk telekomoperatör som tjänar mer än 30 miljoner abonnenter i tio länder. De totala intäkterna är mer än 3 miljarder USD. De erbjuder produkter som mobil- och fasttelefoni, kabel-tv och internettjänster, både fast och mobil. Ofta är varje län värd för flera butiker, till exempel för bostadskunder och företagskunder.

Med den mängden unika och fragmenterade butiker beslutade Tele2 att starta ett program och investerade i Magento-plattformen. Magento erbjöd en hel del av funktionen utanför hyllan som mycket skulle minska kostnaden och behovet för utveckling, men Magento behövde utvidgas för att stödja Telecom unika affärsmodeller med prenumeration, utbetalningar, subvention, SIM-kort, aktiveringstyper etc.

Det totala projektet fortsatte i mer än tre år och rullade ut en enhetlig butik till varje land, men ändå kunde varje butik anpassa varje lands specifika behov och diversifierade produkter. Det kan vara en av de mest kraftfulla och modernaste e-handelslösningarna som har lanserats, med tanke på Tele2 en stor position för framtiden.

Inrullning inkluderade länder som Sverige, Nederländerna, Österrike och Baltikum med mer att följa.

NewAmsterdam AB 2022 ©