Expandera din befintliga e-handel

Ta din e-handel till nästa nivå

E-handel är under ständig utveckling och tekniskt har mycket hänt under de senaste åren. När vi analyserat 100 ledande svenska webbutiker så saknade 80% av dem funktionalitet som idag är standard i en modern e-handelslösning såsom Magento 2. Som företag kanske du idag har kommit till en punkt där du vill göra stora förändringar och jämför kostnaderna att migrera till en ny plattform med att vidareutveckla den befintliga lösningen.

E-handelslösningar har olika livscykler, där egenutvecklade lösningar, tjänster och enklare plattformar ofta kan fungera som en start, men med högre omsättning krävs ofta en omstrukturering av verksamheten och högre grad av automatisering.

New Amsterdam erbjuder en rad tjänster för företag som vill expandera. Vi har exempelvis en bred erfarenhet av att ta ett företag ut på nya marknader vilket kräver lokal kunskap som skiljer sig för varje land, t.ex. skatteregler, accepterade betal- och leveransmetoder, förväntningar på design och funktionalitet.

Växande butik

En högre omsättning innebär att varje konverteringsökning får större effekter än tidigare. En webbutik som växer måste börja fokusera på mindre och mindre detaljer som tidigare varit för små och inte lönsamma att arbeta med.

Migrering till ny plattform sker ofta i samband med ett större omtag där även designen behöver göras om. Eftersom en migrering till ny plattform alltid innebär utveckling för att skapa den önskade designen är det ett utmärkt tillfälle att samtidigt göra designförändringar.

En växande webbutik innebär fler kunder, ordrar och möjlighet till fel, vilket kräver en högre grad av automatisering och ställer högre krav på en robust e-handelsplattform. Den lösning som fungerade för den nystartade butiken är ofta inte anpassad för en större expansion.

Migrering

Ett migreringsprojekt är på många sätt enklare än ett nyutvecklingsprojekt eftersom det finns en färdig lösning att förhålla sig till för att se vilka funktioner som ska finnas, vissa integrationer kan återanvändas, vissa val är redan gjorda, kontakter och kunskap är upparbetad och det går ofta att få ut färdig produktdata i form av en importfil. Även om designen ska ändras så kan ofta befintlig design användas för att ge ett estimat även för den nya designen som ännu inte är framtagen.

New Amsterdam har en väl etablerad process för övertagande av befintlig webbutik som teknisk partner och migrering till ny plattform. En migrering innebär ofta att egenutvecklade lösningar och moduler kan utgå då det numer har blivit standardfunktionalitet. En stor del av en lyckad migrering är att identifiera hur befintlig funktionalitet ska implementeras i den nya lösningen baserat på de nya behoven och inte att den nya lösningen ska ändras för att det ska fungera som förut, vilket är ett misstag många gör.

En lyckad migrering kräver en mycket god förståelse för den nya plattformen och en dialog med beställaren kring krav och funktionalitet.

En migrering innebär en förändring i arbetsprocesser och verktyg. Det innebär att mycket ny funktionalitet kommer tillkomma, men kan även innebära att viss funktionalitet inte finns med från start. En lyckad migrering görs ofta i faser, där leveransen i fas 1 ska vara en övergripande förbättring, men inte inom varje enskilt område. Dessa utvecklas löpande i nästkommande faser.

Vi ser fram emot att lära oss mer om din nuvarande lösning och se hur vi kan hjälpa dig att ta nästa steg.

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO