B2B och återförsäljarportal

Att hantera B2B försäljning digitalt ställer ofta större krav på en ehandelslösning än vad som vanligtvis krävs för en klassisk webbutik anpassade för B2C. B2B är mycket mer än att bara visa produkter utan moms.

I vissa fall innebär B2B återförsäljarportaler, där kunderna är återkommande och redan har en stor kunskap om produkterna och lösningen. Traditionellt har fokus då inte lagts på interaktionsdesign utan på funktion och prestanda, att det ska gå snabbt att hitta och lägga till. Idag ser vi att många B2B butiker har samma användarvänliga gränssnitt som B2C då kunder ställer större krav.

Det brukar anses att traditionella B2C-platformar inte är anpassade för B2B, vilket är en sanning med modifikation. På många sätt är processen densamma och en B2C butik kan enkelt anpassas för att visa priser utan moms, fakturabetalningar och en företagsanpassad checkout. Utmaningen ligger ofta i direktintegrationer mellan kundens system och handeln som aldrig eller sällan förkommer i B2C eller i ramavtal då varje kund kan ha egna prislistor.

Företag har ofta inköpsorganisationer, vilket gör att ordern ska registreras på användaren som loggar in, men samtidigt ska kunna sammanställas på ett företagskonto vilket kräver grupper och nivåer av användare och utökade krav på statistik och sammanställning.

New Amsterdam har lång erfarenhet av att arbete med B2B inom många områden och vår djupa kunskap gör att vi kan använda oss av befintlig funktionalitet utan att behöva integrera dyra och komplexa externa B2B-moduler eller system. Vi gör det möjligt för alla företag att kunna ha en effektiv B2B-föresäljning, men även för större företag att han en betydligt mer kostnadseffekt lösning som dessutom är integrerad med B2C-försäljningen.

NewAmsterdam AB 2022 ©