Ta din tid

Att investera i en ny e-handelslösning har stor påverkan på din e-handels kommersiella framgång, både kort- och långsiktigt. Att ta det bästa beslutet för just din organisation kommer att kräva både tid och ansträngning för både undersökning och utvärdering. För att underlätta processen täcker den här guiden några av de viktigaste områdena att utforska, och frågeställningar som kan vara hjälpsamma att se över. 

Flexibel och smidig 

Oavsett om du är en liten, växande eller etablerad verksamhet som letar vägar att särskiljas från konkurrenterna så kommer verksamhetens behov utvecklas och förändras över tid. Likaså kommer marknaden och kundernas förväntningar förändras. När du investerar i en e-handelsplattform räcker det därför inte att se till att den tillgodoser nuvarande affärsbehov. Den måste ha flexibiliteten att anpassa köpupplevelser när affärsbehoven förändras.

En flexibel lösning är en som ger dig möjlighet att arbeta med innovativa, nya idéer och ständigt förbättra dina kunders shoppingupplevelse. På samma spår som flexibilitet, så låter den ideala e-handelsplattformen dig att smidigt och snabbt agera på förändrade marknadsförhållanden. Att investera i en e-handelslösning som inte sätter gränser möjliggör din tillväxt, sänker dina totala kostnader och låter dig ta ägarskap över hela kundupplevelsen under och efter försäljning. 

 Frågor att ställa

 • Till vilken grad kan köpupplevelsen anpassas? 
 • Vilka gränser sätter e-handelslösningen på en teknisk och presentationsnivå?  

En samlad plattform   

Som handlare är det viktigt att överväga alla de olika användningsfallen som plattformen behöver stödja, både idag och i framtiden. Till exempel fokuserar vissa e-handelsplattformar bara på B2B eller B2C, men ett växande antal letar efter plattformar som fungerar för båda fallen. En annan aspekt är om plattformen används för försäljning i olika länder med olika valutor. Lösningen måste täcka alla områden associerade med ett handelsköp, allt ifrån betalning till lagerhantering. Det ska vara enkelt att presentera så många olika butiksvarianter utåt som önskas, samtidigt som du enkelt och effektivt har dessa hopknutna i backend.   

Frågor att ställa

 • Täcker plattformen alla typer av användarfall som du har? 
 • Hur knyts användningsfallen ihop, är de separata eller kan de hanteras på ett och samma ställe?

Tips

Innan du accepterar en säljares påståenden om stöd för användningsfall, låt dem demonstrera implementeringen och hantering av de webbplatser som stöder olika användningsfall. Alltför ofta skapar de helt enkelt flera butiker som separata instanser som inte är sammankopplade, vilket gör det svårt att distribuera nya erbjudanden, synka innehåll och ta fram rapporter på resultat. 

Kompetens hos leverantör 

Se till att ta reda på omfattningen och kompetensområdena för leverantörens supportekosystem så att de uppfyller dina behov. Här brukar mycket fokus ligga på implementering av plattformen. En annan aspekt av ekosystemet att överväga är teknikpartnerna som kan möjliggöra integrationer och utöka kapaciteten hos lösningen med tillägg och tillägg som möter specifika affärsbehov, såsom betalningssäkerhet, redovisning, frakt och leverans, marknadsföring, kundsupport, webbplatsoptimering och mer.  

Frågor att ställa

 • Har leverantören erfarenhet av att implementera för just din typ av verksamhet?  
 • Erbjuder de service som går längre än din implementering och erbjuder utveckling, rådgivning, utbildning, support och andra tjänster?  

Tips

Fråga hur säljaren/lösningspartnerns utvecklingsteam ser ut för att ta reda på hur aktiva de är och hur de kommer att arbeta med just din plattform. 

Öppen miljö 

Ju mer öppen och utbyggbar din e-handelsplattform är, desto större är din förmåga att knyta an till och utnyttja andra tekniker för att förbättra din handelsupplevelse. Ta reda på om den enkelt kan integreras med dina befintliga system, och system du kan behöva längre fram, såsom lagerhanteringssytem och affärsresursplanering (ERP). Vissa e-handelsplattformar tillåter inte att data passerar mellan deras arkiv och andra system. Eller så kan de tillåta dataexport till andra system, men de tillåter inte dataimport, vilket lämnar dig med synkroniseringsproblem och utspridd data. Utan en öppen miljö som främjar integration och kommunikation med andra viktiga teknologier blir det svårt – om inte näst intill omöjligt att skapa holistiska handelsupplevelser.  

Frågor att ställa

 • Vad krävs för att integrera plattformen med ditt ERP, CRM och lagerhanteringssystem och andra delar av ditt tech stack? 
 • Tillåter plattformen både export och import av data? 

Tips

Var medveten om att vissa e-handelslösningar hämmar integrationer med tredjepartsteknologier. Vissa kan begränsa hur mycket data du kan visa till viktiga delar av din tech stack för att bevara stabiliteten i deras kodbas eller för att tvinga dig köpa deras egen tilläggsteknik. 

Sammanfattning  

Att välja en ny e-handelsplattform är inte alltid lätt, då det handlar om komplexa system med stor påverkan på din verksamhet. Förhoppningsvis kan du ta med dig något från denna guide, tips på områden att utforska och frågor att ställa. 

Kortfattat så gör en bra handelslösning det möjligt för dig som handlare att… 

 • Regelbundet vidareutvecklas 
 • Hantera hypertillväxt och en global expansion 
 • Engagera kunder/köpare med omnikanalupplevelser  
 • Hantera alla typer av användningsfall på ett smidigt sätt 
 • Interagera med andra system 

Lycka till!