New Amsterdam är specialister på det vi kallar ”global core”-lösningar, d.v.s. att använda sig av en bas med all gemensam funktionalitet och sedan endast hantera de lokala skillnaderna. Med vårt arbete har vi för flera större bolag reducerat IT-organisationen med mer än 50%. En sådan lösning ger dessutom fördelar som förenklad testning, snabbare utrullning till flera länder och mindre intern kommunikation och koordinering.

Med en felaktig lösningsarkitektur krävs ofta många integrationer mellan system som är redundanta, det finns exempel på företag som har kundinformation i ett tiotal olika system istället för att reducera detta till ett system. Detta blir mycket kostsamt och ger en långsam förändringstakt med hög risk vid förändringar.