Akeneo

Akeneo är ett kraftfullt och flexibelt system för hantering av produktinformation som effektiviserar produktdata & förenklar hanteringen av produkter.

Akeneo

Product Information Management

Product Information Management, PIM, är ett system för att hantera och strukturera all produktdata inom din organisation.

Alla som säljer produkter eller tjänster behöver beskriva dessa och på olika sätt presentera produktkatalogen, t.ex. i en webbutik eller andra kanaler. Den som idag har en e-handel har någon form av PIM då en e-handelsplattform erbjuder någon form av förenklad PIM-funktionalitet. Då kraven, antalet produkter och mängden produktdata ökar så krävs ofta ett externt PIM-system som kopplas till e-handelsystemet och föder den med produktdata.

Product Information Management

New Amsterdam är specialister på PIM och certfierad partner till Akeneo

Vi hjälper dig längs hela resan med att strukturera din produktinformation och ge dig bästa förutsättningarna att kunna visa och sälja dina produkter på olika plattformar, såsom e-handel, marknadsplatser, butik och återförsäljarnätverk, marknadsföringsutskick och övriga kanaler. Tillsammans med Akeneo har vi en process med en serie av effektiva workshops för att identifiera behoven, strukturera produkterna och analysera all data samt hitta en struktur som är effektiv för er organisation så att det blir enkelt att arbeta med produkterna. Inom några veckor kan vi göra en total genomlysning av all produktdata och leverera en ny struktur i ett nytt PIM, färdig att användas för övriga verksamheten.

Vi är ensamma i Norden om att vara partner till både Magento & Akeneo.

New Amsterdam är specialister på PIM och certfierad partner till Akeneo

Fördelarna med Akeneo

Det finns flera PIM-system på marknaden och Akeneo är det idag ledande PIM-systemet för små och medelstora kunder och passar de allra flesta. Det är flexibelt, cloudbaserat, enkelt att komma igång med och mycket väl integrerat med flera e-handelslösningar, däribland Adobe Commerce och Magento. Akeneo finns både som Open Source samt som PaaS och SaaS-tjänst. Akeneo är ett mycket kraftfullt PIM med omfattande funktionalitet för att på bästa sätt strukturera produkterna och säkerställa att data inte saknas eller är felaktigt. För ett företag med en stor produktkatalog kommer det även leda till stora tidsbesparingar att exempelvis genomföra uppdateringar av många produkter samtidigt.

New Amsterdam strävar efter att ge dig en hög kvalitet på din produktdata vilket kommer att leda till ökad kundnöjdhet och försäljning. En enhetlig beskrivning ger kunden möjlighet att jämföra produkter, få en tydligare bild av produkten och större förtroende inför ett köp vilket även minskar reklamationer. Det gör också att kunden i högre grad spenderar längre tid i dina kanaler istället för att söka informationen på annat håll. I de fall andra aktörer återförsäljer dina produkter så leder en ökad kvalité på data till högre servicegrad och kundnöjdhet.

Vem behöver ett PIM?


Alla företag som tillverkar egna produkter eller återförsäljer ett större antal produkter bör överväga ett PIM. Tillverkar du egna produkter har du troligtvis en stor mängd data om varje produkt som du vill korrekt kunna delge till dina partners, återförsäljare, marknadsplatser och slutkunder. Det är inte ovanligt att en produkt har hundratals datapunkter och information måste finnas på ett antal språk och beskrivas i olika mått och viktenheter. Att ha ett PIM är nödvändigt för att på ett korrekt sätt kunna hantera gemensam information såsom skötselråd, certifikat, mm utan att behöva ändra manuellt för varje enskild produkt. Data hanteras istället som relationer och appliceras på produkter genom regler.

För en återförsäljare har vi genom erfarenhet sett att det är möjligt att hantera upp till 10 000 produkter utan ett externt PIM, men där resultatet blir en låg datakvalitet där produktinformation ofta visas upp utan någon större möjlighet till en korrekt och effektiv filtrering eller jämförelse eller anpassning baserat på vad användarna behöver för att gå vidare med sitt köp. Då konkurrensen hårdnar samt förväntningarna från kund ökar så kommer det för många webbutiker inte att vara tillräckligt. Om man som webbutik har flera tusen produkter i vitt skilda kategorier eller produktinformation på flera språk rekommenderar vi alltid ett PIM. Det är en relativt kostnadseffektiv lösning som lägger grunden för allt övrigt arbete att ge en bra kundupplevelse och hög kvalitet.

Målsättningen med ett PIM är att minska kostnader genom att förenkla administration och samtidigt ge en högre kvalitet. Det kommer leda till en bättre användarupplevelse och att kunder kan hitta all nödvändig produktioninformation de behöver för att genomföra ett köp. För produkter där priset ofta är standardiserat mellan återförsäljare, är det produktinformationen som kan vara avgörande vilken butik kunden väljer att handla ifrån.

Vanliga frågor om Akeneo

Ska jag välja Akeneo eller InRiver?

För de flesta företag är detta de två bästa PIM-lösningarna på marknaden och det finns många likheter och även vissa för- och nackdelar. Akeneo ger ofta en lägre införandekostnad och har du Magento som ehandelsplattform så är Akeneo det givna valet pga mycket väl fungerande integration och många års tätt samarbete där produkterna utvecklats för att stödja varandra.

Vad kostar ett uppstartsprojekt med Akeneo?

Det är främst produktkatalogen som styr, men mycket förenklat kan man säga att för en mindre produktkatalog ca 100 tkr, en medelstor produktkatalog ca 100-300 tkr och för en stor koncern eller webbutik med 10 000-tals eller även 100 000-tals produkter så kan det bli omfattade arbete och mer än 300 tkr.

Är Akeneo PaaS eller SaaS?

Akeneo finns både som PaaS samt SaaS. Akeneo Open Source kan du välja att hosta själv och New Amsterdam erbjuder utöver det Akeneo även som PaaS och SaaS.

Hur långt tid tar ett Akeneoprojekt?

Ett införande tar enligt standardprocessen ca 3 månader och sker genom en väl dokumenterad process och serie av arbetsövningar och workshops. För komplexa och stora produktkataloger med många attribut kan ytterligare tid krävas.

Kontakta oss!

Jag heter Daniel Myrbäck och är VD på New Amsterdam. Lämna ett meddelande så kommer jag eller någon av mina kollegor återkomma till dig så snart vi kan.

Daniel Myrbäck

CEO